Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Augustyn WÓJCIK"

Najnowsze rozwiązania agregatów wody lodowej do klimatyzacji grupowej – parametry pracy, badania stanowiskowe, eksploatacja

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono nowoczesne agregaty do wody lodowej budowane na bazie dużych sprężarek śrubowych, przeznaczone do klimatyzacji kopalń. Opisano budowę przykładowego agregatu wody lodowej do klimatyzacji grupowej. Przedstawiono badania stanowiskowe przedmiotowego urządzenia, parametry pracy podczas prób, jak również podczas eksploatacji. Podano także parametry techniczne, schematy, podstawy działania agregatów, układy zabezpieczeń oraz sterowania nimi. W celu zobrazowania potencjalnych możliwości zaspokojenia potrzeb górnictwa i możliwości producenta agregatów, przedstawiono cały typoszereg agregatów oraz dane techniczne poszczególnych jednostek. "Chłodnictwo" tom XLV 2010 r. nr 1-2 41 nia eksploatacyjne potwierdzają prawidłowość przyjętych założeń, obliczeń oraz wysoką jakoś[...]

The method of identification operating states of multi-state electrical devices with complex modes of operation DOI:10.15199/48.2016.11.22

Czytaj za darmo! »

This paper presents the method for detecting operating states of electrical appliances. Based on the sequence of transitions between the operating states the method allows to obtain information about the mode of operation of a particular device. The article describes the structure of the system applying the proposed method, discuss the stages of the system operation and presents the results. Streszczenie. Artykuł dotyczy opracowanej metody rozpoznawania stanów pracy odbiorników energii elektrycznej. Na podstawie sekwencji przejść między stanami metoda pozwala na uzyskanie informacji o programie pracy urządzenia. Przedstawiono strukturę systemu realizującego proponowaną metodę oraz opisano metodę działania jego części składowych, prezentując uzyskane wyniki. (Metoda rozpoznawania stanów pracy odbiorników energii elektrycznej o złożonych programach pracy). Keywords: NIALM, classification, multi-state devices (FSM), electric signal features. Słowa kluczowe: NIALM, klasyfikacja, urządzenia wielostanowe (FSM), parametry sygnałów elektrycznych. Introduction Statistical data from the last years shows an increase in electricity consumption in households. Moreover, among the different groups of energy consumers, households have the lowest rate of progress in saving energy in Poland [1]. European trends in the field of energy saving indicate that providing information on actual energy consumption motivates end-users to conscious and rational use of electricity. Each household involves dozens of electrical appliances with different nominal power which in different ways affect on the total energy consumption. Obtaining information on the operation of different devices may allow users to manage energy more efficiently [2]. The use of electricity meters for each device is not efficient and troublesome when new monitored devices are attached into the energy network [3]. An alternative approach to the electricity usage monitoring is NIALM - Non-i[...]

Algorytm wyznaczania sygnatury odbiornika energii elektrycznej z wykorzystaniem transformaty falkowej DOI:10.15199/48.2018.11.09

Czytaj za darmo! »

Zagadnienie rozkładu całkowitego zużycia energii elektrycznej na pojedyncze urządzenia w obrębie gospodarstwa domowego (NIALM - Non-Intrusive Appliance Load Monitoring) cieszy się w ostatnich latach dużym zainteresowaniem badaczy. Jest to związane z rosnącym zapotrzebowaniem na energię elektryczną a także licznymi inicjatywami promującymi bezpieczeństwo systemów transmisji energii [1] oraz bardziej efektywne wykorzystanie energii przez użytkowników końcowych [2]. System NIALM przetwarza sygnały prądu i napięcia mierzone w jednym miejscu monitorowanego obszaru, np. przy domowym liczniku energii elektrycznej. Dzięki temu system jest łatwy w instalacji i nie wymaga rozbudowy sprzętowej w przypadku wymiany lub zwiększenia liczby obserwowanych urządzeń. Zasada działania systemu NIALM jest następująca: zmierzone sygnały są przesyłane do jednostki centralnej systemu, gdzie obserwowane są zmiany w bieżącym zużyciu energii. W przypadku zmiany sumarycznej mocy dane uzyskane w wyniku pomiarów są przetwarzane, a następnie porównywane z sygnaturami monitorowanych urządzeń. W ten sposób metoda identyfikacji określa stan pracy oraz szacuje zużycie energii poszczególnych urządzeń w wybranym okresie czasu. Zagadnienie rozkładu zużycia energii elektrycznej zostało zaproponowane po raz pierwszy ponad 30 lat temu [3]. W ostatnich latach zaproponowano wiele metod modelowania odbiorników energii elektrycznej wykorzystujących wiele powszechnie stosowanych parametrów prądu i napięcia, m.in. moc średnią [4], moc czynną [5], amplitudy harmonicznych mocy [6], amplitudy i przesunięcia fazowe harmonicznych prądu [7], parametry immitancji [8]. Do klasyfikacji stanów urządzeń dostosowano różne algorytmy [9], m.in. ukryte modele Markova (HMM - Hidden Markov Model) [10], drzewa decyzyjne (DT - Decision Tree) [11], maszynę wektorów nośnych (SVM - Support Vector Machine) [12]. Mimo to, nadal brakuje rozwiązania kompleksowego, skutecznego dla wszystkich t[...]

Opis odbiorników energii elektrycznej z wykorzystaniem pomiarów sygnału prądu w stanach przejściowych DOI:10.15199/48.2018.11.02

Czytaj za darmo! »

Wobec wciąż rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną, konieczne jest podjęcie działań, które umożliwią nie tylko bezpośrednie ograniczenie jej zużycia, ale również pozyskanie informacji o tym gdzie i kiedy zużywa się najwięcej energii, aby podnieść świadomość odbiorców energii [1]. Nieinwazyjny system monitorowania zużycia energii elektrycznej (NIALM - Non-Intrusive Appliance Load Monitoring) opisany po raz pierwszy w [2], jest propozycją odpowiedzi na tak postawiony problem. System NIALM dokonuje rozkładu całkowitego zużycia energii elektrycznej na poszczególne odbiorniki na podstawie dokładnych pomiarów prądu [3], napięcia [4] lub mocy [5], w jednym punkcie monitorowanego obszaru, zlokalizowanym najczęściej w okolicy licznika energii elektrycznej. Dane pomiarowe są następnie przetwarzane za pomocą algorytmów sztucznej inteligencji [6], dokonujących rozkładu zużycia energii elektrycznej na poszczególne odbiorniki poprzez przypisanie każdemu z nich właściwego stanu pracy [7]. Rozkład energii elektrycznej dokonywany jest najczęściej poprzez klasyfikację przyrostu zużycia energii [8], w oparciu o sygnatury monitorowanych urządzeń. W tym celu wykorzystywane są sygnatury monitorowanych odbiorników energii elektrycznej przygotowane podczas procesu trenowania systemu [9]. Ze względu na metodę działania wśród systemów NIALM można wyróżnić te wykorzystujące stany ustalone oraz analizujące stany przejściowe [10]. Klasyfikacji NIALM dokonuje się często także ze względu na częstotliwość próbkowania mierzonych sygnałów [11]. Większość opracowanych dotychczas metod charakteryzacji odbiorników wykorzystuje wartości parametrów sygnałów pomiarowych uzyskane przy niskiej częstotliwości próbkowania (<50 S/s) oraz cechy urządzenia określone w ustalonym stanie pracy. Stan przejściowy Wiele urządzeń, m.in. te wyposażone w silniki elektryczne oraz zasilacze impulsowe, podczas włączenia generuje krótkotrwały udar prądu - stan nieustal[...]

 Strona 1