Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Władysław Walkowiak"

Zastosowanie tlenku trioktylofosfiny do separacji jonów metali z roztworów wodnych

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania nad selektywną separacją jonów metali z wodnych roztworów chlorkowych za pomocą tlenku trioktylofosfiny (TOPO) jako ekstrahenta solwatującego. Roztwór modelowy zawierał jony żelaza(III), manganu( II), miedzi(II), kobaltu(II) i niklu(II) w roztworze kwasu solnego i chlorku sodu. W wyniku badań określono optymalne warunki ekstrakcji i transportu jonów metali przez polimerowe membrany inkluzyjne (PIM). Wydajność ekstrakcji wzrastała ze wzrostem stężenia ekstrahenta. Procent ekstrakcji żelaza był porównywalny z ekstrakcją pozostałych metali obecnych w roztworze. Transport jonów żelaza(III) przez PIM z TOPO w roli przenośnika jonowego okazał się efektywnym procesem separacji. Zaobserwowano zależność szybkości transportu od stężenia kwasu solnego w fazie o[...]

Zastosowanie polimerowych membran inkluzyjnych do wydzielania jonów metali z odpadowych roztworów wodnych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono przykłady zastosowań amin, eterów koronowych, kwasów fosforoorganicznych i kwasów sulfonowych jako przenośników jonów toksycznych metali, immobilizowanych do membran w celu utylizacji roztworów technologicznych z galwanizerni oraz zasolonych ścieków radioaktywnych zawierających Cs- 137, Sr-90 oraz Co-60. Duża wydajność połączona z dobrą selektywnością układów membranowych za[...]

 Strona 1