Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"WOJCIECH SKARŻYŃSKI"

Nowe przyjazne środowisku naturalnemu inhibitory korozji i osadzania się osadów w przemysłowych obiegach wody chłodzącej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań metodami: testu elektrochemicznego, potencjodynamiczną skuteczności ochrony przed korozją stali St3 w wodzie modelowej IVB za pomocą wybranych związków z grupy pochodnych kwasów alkilo-, arylo-, amino-fosfonowych lub mieszanin ich z jonami Zn2+ i/lub bezwodnika ftalowego. Następnie dla najskuteczniejszych mieszanin inhibitorowych, metodą grawimetryczną po różnych czasach ekspozycji próbek (24-240 h) określono skuteczność ochrony przed korozją i odkładaniem się osadów. Wśród wyselekcjonowanych mieszanek inhibitorowych, mieszanki nr IV i VII zawierające odpowiednio: 50 mg/dm3 kwas butylenodiamino- N,N’ - bis [3,4-dihydroksyfenylo)metylofosfonowy i 4 mg/dm3 Zn2+ i 2 mg/ dm3 bezwodnika ftalowego oraz 50 mg/dm3 kwas 1,4-fenylobis(aminometylobisfosfonow[...]

 Strona 1