Wyniki 1-10 spośród 47 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Rybarczyk"

Firma i produkty Solbet - nowoczesność poparta doświadczeniem

Czytaj za darmo! »

Firma SOLBET produkuje materiały ścienne już od ponad 50 lat. Niemal co trzeci klient budujący z tego materiału kupuje właśnie bloczki SOLBET. Ich ogromna popularność jest niewątpliwie potwierdzeniem zaufania klientów oraz wyraża znajomość produktów i technologii budowania z tego materiału. W 2007 r. na targach Budma firma zaprezentowała nowe linie produktów: SOLBET Ideal oraz SOLBET Optima[...]

System SOLBET - wiele możliwości

Czytaj za darmo! »

Dowolność zastosowania Budowanie w systemie umożliwia wznoszenie dowolnych budynków wg wysokich wymagań stawianych zarówno przez inwestorów, jak i architektów. W systemie SOLBET można wykonać dowolne budynki: wielorodzinne; jednorodzinne; przemysłowe; komercyjne i inne. Z elementów systemu SOLBET wykonuje się ściany piwnic, ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne oraz działowe. Bloczki SO[...]

SOLBET polska firma, europejska jakość

Czytaj za darmo! »

Konfederacja Pracodawców Polskich dostrzegła zaangażowanie i wkład firmy SOLBET w rozwój budownictwa i polskiej gospodarki. Firma otrzymała nagrodę “Konfederatka 2008" za szczególne zasługi w rozwoju dialogu społecznego w Polsce oraz za znaczący wkład w umacnianiu ruchu pracodawców, krzewienie idei przedsiębiorczości i zasad wolnego rynku. Kolejna nagroda przyznana firmie SOLBET jest p[...]

System SOLBET Perfekt - nowe koncepcyjne podejście do budowania

Czytaj za darmo! »

Budowanie to skomplikowany proces. Wszystkim uczestnikom procesu budowlanego zależy na tym, żeby tak dobrać materiały i dopasować poszczególne elementy, by wybudować najlepiej i by proces budowania był możliwie prosty, a celemnadrzędnymjest atrakcyjny architektonicznie, trwały i energooszczędny budynek. Aby umożliwić spełnienie tych wymagań, został opracowany SystemSOLBET Perfekt, w którym połączono komplet elementów murowych z produktami chemii budowlanej. Nowa systemowa koncepcja polega na wykorzystywaniu elementów murowych, takich jak bloczki, płytki, nadproża, kształtki U oraz chemii budowlanej w postaci zapraw, tynków, klejów do systemówdociepleń produkowanych przez jednego producenta. Produkty te charakteryzują się starannie dobranymi i dopasowanymi parametrami,[...]

Szybka i łatwa budowa z betonu komórkowego

Czytaj za darmo! »

Beton komórkowy ze względu na swoje właściwości jest znakomitym materiałem nadającymsię do wykonywania ścian jednowarstwowych i warstwowych. Optymalnie łączy najważniejsze cechy, jakie powinna mieć ściana: wytrzymałość na ściskanie, izolacyjność cieplną, ognioodporność. Dodatkowo charakteryzuje się niewielką masą objętościową, co sprawia, że można z niego produkować elementy (np. bloczki) o dużych wymiarach, z zachowaniem wszystkich zasad ergonomii. Dodatkowo rozwiązania systemowe, czyli wykonanie wszystkich elementów z dopasowanych do siebie elementów, daje największe możliwości kompleksowego wykonania budynku. Ściana jednowarstwowa i warstwowa Do wykonywania ścian jednowarstwowych stosuje się bloczki o dużej dokładności wykonania, dzięki czemu można murować elemen[...]

SOLBET - podwyższa standardy budowania

Czytaj za darmo! »

Podstawowym zadaniem producenta jest wyprodukowaćmateriały jak najlepszej jakości. Parametry techniczne wyrobów powinny być zgodne z deklarowanymi i odpowiadać nowoczesnym trendom budowania i postępowi technicznemu w budownictwie. Na tych podstawach budowanomarkę SOLBET. Ponad pięćdziesięcioletnie doświadczenie w produkcjimateriałów ściennych oraz prawie dwudziestoletnie w produkcji chemii budowlanej pozwoliły polskiej firmie, o lokalnym zasięgu, stać się firmą o charakterze ogólnopolskimimiędzynarodowym. Dopracowany jednorodny standard dokładności wykonania elementów murowych umożliwiającymurowanie na cienką spoinę i profilowanie bloczków jest od dawna stosowane we wszystkich zakładach SOLBET. Dzięki temu wszystkie elementy murowe nadają się do murowania na cienką spoinę. Bl[...]

Nadproża w konstrukcjach murowych

Czytaj za darmo! »

konstrukcji murowej zawsze jest konieczność wykonania otworu na okno, drzwi lub bramę. Otwory takie przesklepia się nadprożami, czyli elementami belkowymi, które można wykonać kilkoma sposobami. Do tych celów wykonuje się elementy belkowe wmiejscu wbudowania lub stosuje elementy prefabrykowane.Wartykule zaprezentowanometody wykonania nadproży. Nadproże żelbetowe wylewane na budowie Jest to najczęściej wykonywany rodzaj nadproży polegający na wykonaniu belki żelbetowej w miejscu wbudowania (rysunek 1).Wtymwypadku belka żelbetowa jest wykonywana wg projektu, w którym znajduje się dokładna specyfikacja wykonania, a więc parametry dotyczące wymiarów belki, przekroju zbrojenia oraz rodzaju betonu i wykaz stali. Do wykonania belki potrzebne jest przygotowanie szalunku oraz zbrojenia, a następnie, po zazbrojeniu, zalanie belki mieszanką betonową. Takie rozwiązanie wymaga większego nakładu prac[...]

Przykłady oparcia stropów na ścianach

Czytaj za darmo! »

Normy dotyczące projektowania konstrukcji murowych określają kwestie związane z projektowaniem i w pewnym zakresie wykonawstwem konstrukcji murowych. Brak w nich natomiast zaleceń dotyczących sposobu realizacji oparcia stropów na ścianach, ponieważ jest bardzo dużo systemów stropowych, a więc wiele sposobów realizacji tego detalu. Bardzo ważnym elementem w konstrukcji budynku jest właściwe wyko[...]

Podstawowe nieprawidłowości wykonywania konstrukcji murowych


  Błędy w konstrukcjach murowychmogą powstawać zarówno na etapie projektowania, jak i wykonawstwa. Praktyka dowodzi, że najczęstsze przyczyny uszkodzeń ścian murowych wynikają z nałożenia się wielu niekorzystnych czynników. Zazwyczaj jednak popełniane błędy są efektem bagatelizowania podstawowych zaleceń wykonawczych. W artykule zaprezentowano podstawowe, wręcz szkolne przykłady. Przewiązanie elementów murowych W konstrukcjach murowych niezwykle istotne jest właściwe przewiązanie elementów.Wprojekcie nie podaje się tego typu informacji, dlatego ważne jest zwrócenie uwagi na ten szczegół na etapie wykonawstwa.Wzwiązku z tym bardzo ważna jest rola wykonawcy oraz kierownika budowy. Sposób na prawidłowe przemurowanie podany jest w PN-B-03002 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie. Długość przewiązania zależy od wysokości elementów murowych. Spoiny czołowe (pionowe) [...]

 Strona 1  Następna strona »