Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech Żydecki"

IMPLEMENTACJA SYSTEMU STEGANOGRAFICZNEGO STEGIBIZA W JĘZYKU PYTHON DOI:10.15199/59.2017.8-9.12


  Ludzkość korzystała ze steganografii na wiele sposobów na przestrzeni dziejów. Pierwsze znane przykłady pochodzą ze starożytnej Grecji [1], ale w miarę postępu technologicznego i kulturowego opracowywano nowe metody steganograficzne. W erze Internetu najwięcej uwagi poświęca się zastosowaniu steganografii w plikach graficznych [2] i w sieciach [3], gdyż jest to obecnie najlepsza platforma ukrytej komunikacji, która stymuluje opracowywanie nowych metod steganografii graficznej i sieciowej. Ostatnimi laty odnotowano wzrost korzystania z radia internetowego i usług strumieniowej transmisji muzyki [4], co zapewnia przestrzeń rozwoju nowych metod steganografii dźwiękowej (audio). W niniejszym artykule przedstawiono implementację metody steganografii muzycznej (jako podzbioru steganografii dźwiękowej) o nazwie StegIbiza (Steganographic Ibiza) [5], która jest używana w celu przekazywania ukrytych wiadomości za pośrednictwem radia internetowego i innych serwisów internetowych. Realizację przeprowadzono w języku programowania Python z wykorzystaniem plików muzycznych MP3 w internetowej stacji radiowej. Do tego celu użyto wyłącznie standardowego komputera, bez specjalnego sprzętu do przetwarzania dźwięków lub sygnałów. Koncepcja StegIbiza polega na kodowaniu informacji poprzez zwiększanie lub zmniejszanie tempa muzyki o niewielki procent, tak by pozostało to niesłyszalne dla ludzkiego ucha. Tempo muzyczne mierzy się uderzeniach (beatach) na minutę (bpm) i musi ono być stałe, by można było zastosować metodę StegIbiza. Niniejszy artykuł składa się z następujących części: W rozdziale 2 opisano pokrótce sztukę steganografii. W rozdziale 3 skoncentrowano się na koncepcji metody StegIbiza i jej wykorzystaniu. W rozdziale 4 przedstawiono ograniczenia stwierdzone w trakcie wdrażania. W rozdziale 5 wyjaśniono i przedstawiono realizację metody StegIbiza w języku programowania Python. W rozdziale 6 pokazano zastosowanie metody w różnych ut[...]

 Strona 1