Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Mieczysław Michiewicz"

Zabezpieczenie stropu nad Westybulem Kaplicy Hathor w świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari w Egipcie DOI:10.15199/33.2015.11.43


  Artykułu przedstawia jednen z projektów konserwatorskich zrealizowanych w świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari wEgipcie,wramach którego zabezpieczono strop nadWestybulem Kaplicy Hathor. Stan stropu kamiennego i wynikające z niego zagrożenia od lat budziły wątpliwości. Nieszczelności umożliwiały docieranie wody opadowej do wnętrza i narażały na destrukcję polichromię na ścianach i stropie. Zaobserwowano również liczne złuszczenia i spękania architrawów oraz opartych o nie płyt stropowych. Zniszczenia te w połączeniu ze słabym oparciem płyt o ściany zewnętrze oraz ich znacznymi gabarytami i masą mogły grozić zawaleniem Westybulu. W latach 2009 - 2015 zrealizowano projekt zabezpieczenia stropu. Jego pierwszym etapem była szczegółowa inwentaryzacja zniszczeń oraz wytypowanie najbardziej zagrożonych elementów.Wskazane bloki (wszystkie architrawy oraz wybrane płyty stropowe) zostały następnie podwieszone do zewnętrznej, stalowej konstrukcji wsporczej zamontowanej powyżej stropu.Wostatnim etapie projektu wykorzystano konstrukcję stalową do zamontowania lekkiego zadaszenia, w postaci płyt warstwowych, które miało ochronić strop przed niepożądanymi czynnikami zewnętrznymi, a przede wszystkim zapewnić odpowiednią izolacyjność termiczną i stabilne warunki klimatyczne. Słowa kluczowe: świątynia Hatszepsut, Kaplica Hathor, wzmocnienie stropu. Abstract. The paper discusses one of the conservation projects carried out in the Temple of Hatshepsut in Deir el-Bahari in Egypt. The project involves the protection of the ceiling over theVestibule of the Hathor Shrine, which had been in a very bad condition for years. Leaks in the ceiling allowed the rain water to penetrate the interior and to destroy the polychrome preserved on the walls and at the bottom of the ceiling. A detailed examination indicated the presence of numerous transverse cracks and extensive erosion of the surfaces of the architraves and ceiling plates. These destructions with [...]

 Strona 1