Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ MAZURKIEWICZ"

Czynniki wpływające na błąd kształtu i chropowatość powierzchni stali po cięciu strumieniem wodnościernym

Czytaj za darmo! »

Cięcie strumieniem wodnościernym ma coraz większe zastosowanie ze względu na możliwą obróbkę wielu rodzajów materiałów i o znacznej grubości. Jednak jakość uzyskanej powierzchni, a także dokładność kształtu zależy od wielu czynników. Na przykładzie próbek stalowych oceniono wpływ różnych parametrów cięcia na stan jej powierzchni oraz dokładność uzyskanego kształtu. ABSTRACT The cut of the w[...]

Preferencje konsumentów na rynku napojów bezalkoholowych DOI:10.15199/65.2018.6.6


  Rynek napojów bezalkoholowych w ostatnich latach rozwija się dynamicznie zarówno pod względem wielkości sprzedaży, jak i zwiększającej się różnorodności produktów. Ponad 65% produkcji przetworów owocowych stanowią soki, nektary i napoje, z czego 52% to napoje, 37% soki, a 11% nektary [8]. Jednocześnie można zauważyć coraz większe zainteresowanie konsumentów tą kategorią produktów, co przekłada się na ich oczekiwania względem oferowanej żywności. Poza tym wśród konsumentów obserwuje się większą dbałość o kondycję fizyczną w połączeniu ze zdrową, zbilansowaną dietą. Producenci napojów bezalkoholowych w odpowiedzi na oczekiwania konsumentów i dużą konkurencję na rynku napojów bezalkoholowych wprowadzają nowe produkty wzbogacane w składniki funkcjonalne, witaminy i składniki mineralne, które mogą korzystnie wpływać na zdrowie. Dzięki rozwojowi metod ekstrakcji i licznym badaniom w tej dziedzinie producenci mogą stosować wiele naturalnych dodatków bioaktywnych, co umożliwia uatrakcyjnienie oferty napojów. Nowym kierunkiem rozwoju produkcji są napoje o dużej zawartości soku, dodatkowo wzbogacone w składniki funkcjonalne, co poprawia ich właściwości prozdrowotne, a ponadto korzystnie wpływa na ich stabilność podczas przechowywania. Nowością jest także dodawanie soków do napojów, w których wcześniej nie występowały, a przykładem są napoje izotoniczne i energetyzujące [3, 12, 14]. Należy jednak pamiętać, że konsumenci są przyzwyczajeni do produktów dobrze im znanych, a stopień akceptacji nowości rynkowych jest różny i zależy od wieku, wykształcenia oraz aktywności zawodowej. Najbardziej zainteresowane produktami innowacyjnymi są osoby młode i to one najczęściej starają się poszerzać swoją wiedzę o tych produktach. NOWE TENDENCJE na rynku napojów W ramach profilaktyki zdrowotnej są opracowywane zalecenia żywieniowe, propaguje się także aktywny styl życia oraz zdrową dietę w celu ograniczenia chorób cywilizacyjnych. Ma to istotne [...]

 Strona 1