Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Jacek Światowiak"

Obsługa protokołu IPv6 w systemach operacyjnych Windows i Linux

Czytaj za darmo! »

Definiując konfigurację systemu do pracy w sieci jako możliwość obsługi protokołu IPv6 wraz z odpowiednią realizacją zadań konfiguracyjnych niezbędnych do obsługi protokołów transportowych i aplikacyjnych, można dokonać przeglądu poszczególnych systemów operacyjnych pod względem poprawności ich pracy w sieci IPv6. Poprawność pracy należy tu rozumieć jako właściwe realizowanie wszystkich podstawowych zadań systemu operacyjnego związanego z jego pracą sieciową. Ze względu na znaczne rozbieżności w niezbędnym zakresie obsługi sieci przez stacje robocze i serwery, przeprowadzono analizę oddzielnie dla tych dwóch kategorii systemów. 1) Badania, których wyniki są przedstawione w tym artykule, były częściowo sfinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w rama[...]

Problemy wdrażania protokołu IPv6

Czytaj za darmo! »

hnia si ę w Internecie ? Internet, rozumiany jako rozległa sieć z różnorodnymi usługami i treściami powszechnie dostępnymi, działa opierając się na infrastrukturze zbudowanej przez operatorów komunikacyjnych i dostawców usług internetowych (czyli ISP - Internet Service Provider). To po ich stronie powinna leżeć odpowiedzialność za Sesja S3: Wdrożenia i testy IPv6 1) Badania, których wyniki są przedstawione w tym artykule, były częściowo sfinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka projekt nr POIG.01.01.01-00-045/09-00 Inżynieria Internetu Przyszłości. wdrażanie nowej wersji protokołu komunikacyjnego, czyli IPv6. Dostawcy zwlekają jednak z jego uruchomieniem, gdyż nie chcą ponosić dodatkowych kosztów, nie widząc w swoich planach biznesowych perspektyw na ich zwrot, nie mówiąc już o zysku. To z kolei jest spowodowane nikłym zainteresowaniem ze strony ich klientów czy też szeroko rozumianych użytkowników Internetu. Jedynym dostrzegalnym, powszechnie przytaczanym silnym argumentem jest perspektywa wyczerpywania się puli adresów IPv4 szacowana na najbliższe dwa lata [1]. Argument ten, powtarzany jednak od wielu lat, dotychczas nie wpłynął odczuwalnie na przyspieszenie tempa wdrażania. Ostateczne wyczerpanie puli adresów IPv4 może skutkować kilkoma scenariuszami rozwoju sytuacji. Dotychczasowi użytkownicy Internetu (użytkownicy końcowi, operatorzy telekomunikacyjni czy też dostawcy usług i treści) będą cały czas niezmiennie wykorzystywać posiadane pule adresów IPv4 lub korzystać z rozwiązań opartych na NAT. Nowi użytkownicy będą zmuszeni do korzystania z IPv6. Taka sytuacj[...]

Ocena protokołu 6rd

Czytaj za darmo! »

Jednym z problemów uniemożliwiających prostą migrację czy integrację współczesnych sieci opartych na protokole IPv4 z protokołem IPv6 jest budowa urządzeń sieciowych, w szczególności tych udostępnianych (dzierżawionych) klientom końcowym przez dostawców usług internetowych (ISP - Internet Service Provider), a zwłaszcza korzystających z cyfrowego łącza abonenckiego (xDSL) lub telewizji kablowej (HCF). O ile wyposażenie operatorów w sieciach szkieletowych już od dawna może wspierać protokół IPv6, to w sieciach dostępowych panuje duża stagnacja w tej kwestii. Pojawiające się nowe funkcjonalności, jak telefonia, radio, telewizja czy gry cały czas opierają się na protokole IPv4. Warto zauważyć, iż urządzenia udostępniane klientom, tzw. CPE (Customer Premise Equipment) mogą być nie tylko zdalnie 1) Badania, których wyniki są przedstawione w tym artykule, były częściowo sfinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka projekt nr POIG.01.01.01-00- 045/09-00 Inżynieria Internetu Przyszłości. zarządzane przez operatora telekomunikacyjnego czy dostawcę usług internetowych, ale również zdalnie uaktualniane. Zainstalowane tam rozwiązania sprzętowe (procesory oraz dodatkowe kompo[...]

 Strona 1