Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:". Dariusz Matysik"

Złożone systemy izolacji cieplnej Atlas

Czytaj za darmo! »

Systemy izolacji cieplnej oferowane przez firmę Atlas to najbardziej popularne rozwiązania tego typu na polskim rynku, a Atlas to największy producent systemów izolacji cieplnej w Polsce. Od początku dziewięćdziesiątych lat ubiegłego stulecia oferuje kilka wzajemnie uzupełniających się systemów ociepleń ścian zewnętrznych budynków. Złożone systemy izolacji cieplnej Atlas opisane są w pi[...]

Złożony system izolacji cieplnej ATLAS XPS

Czytaj za darmo! »

Złożony system izolacji cieplnej ATLAS XPS z polistyrenem ekstrudowanym XPS, dla którego Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie wydał Europejską Aprobatę Techniczną ETA-07/0316, to pierwszy w Polsce system, w którym jako materiał termoizolacyjny zastosowano płyty XPS. Udzielenie ETA dla tego rozwiązania materiałowo-technicznego było możliwe na podstawie stwierdzenia zgodności całego u[...]

Izolacyjność akustyczna złożonych systemów izolacji cieplnej ATLAS

Czytaj za darmo! »

Oferowane przez Atlas systemy izolacji cieplnej to sprawdzone i bardzo popularne rozwiązania na polskim rynku. Atlas to także największy producent systemów izolacji cieplnej w Polsce. Od początku dziewięćdziesiątych lat ubiegłego stulecia oferuje kilkawzajemnie uzupełniających się systemów ociepleń ścian zewnętrznych budynków. Złożone systemy izolacji cieplnejAtlas opisane są w pięciu k[...]

Złożone systemy izolacji cieplnej Atlas

Czytaj za darmo! »

Oferowane przez firmęAtlas systemy izolacji cieplnej to sprawdzone i najbardziej popularne rozwiązania tego typu na polskim rynku. Atlas to także największy producent systemów izolacji cieplnej w Polsce. Od początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia oferuje kilka wzajemnie uzupełniających się systemów ociepleń ścian zewnętrznych budynków, przy użyciu których od 1995 r. ocieplono prawie 120mlnm2 ścian. Złożone systemy izolacji cieplnej Atlas opisane są w pięciu krajowych Aprobatach Technicznych oraz w pięciu Europejskich Aprobatach Technicznych wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej wWarszawie:- Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-2930/2004 (systemAtlas Roker); - Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-3662/2004 oraz Certyfikat Zgodności ITB nr 0374/W (system Atla[...]

Ochrona przed hałasem - złożony system izolacji cieplnej Atlas z elastyfikowanym ekspandowanym polistyrenem EPS jako materiałem termoizolacyjnym

Czytaj za darmo! »

Ochrona przed hałasem i drganiami to jedno z wymagań podstawowych dla obiektu budowlanego. Potrzeby w zakresie ochrony akustycznej budynkówwynikają z konieczności przeciwdziałania szkodliwemu wpływowi hałasu na zdrowie i samopoczucie człowieka. Poprawienie warunków akustycznych, nawet w niewielkim stopniu, należy uznać za działanie właściwe, do którego należy dążyć. Ochronie przed hałasem i drganiami w przypadku złożonych systemów izolacji cieplnej poświęca się niewiele uwagi. Zagadnienie izolacyjności akustycznej złożonych systemów izolacji cieplnej nie jest przedmiotemocenywtrakcie postępowania aprobacyjnego w Polsce.Wymagań w tym zakresie nie zawierają obecnie obowiązującewytyczne do udzielania europejskich aprobat technicznych ETAG004, aczkolwiek zapowiadane są zmian[...]

Rekomendacja Techniczna ITB RT ITB-1164/2010 ZŁOŻONE SYSTEMY IZOLACJI CIEPLNEJ ATLAS

Czytaj za darmo! »

W styczniu 2010 r. Instytut Techniki Budowlanej, przez wydanie Rekomendacji Technicznej ITB RT ITB-1164/2010, kolejny raz potwierdził przydatność do stosowania w budownictwie i zgodność z zasadami wiedzy technicznej rozwiązań technicznych pod nazwą "Złożone systemy izolacji cieplnej Atlas". Przedmiotem wydanej Rekomendacji Technicznej ITB RT ITB-1164/2010 są złożone systemy izolacji cieplnejAtlas, w których jakomateriał termoizolacyjny zastosowano jeden z następujących materiałów: ekspandowany polistyren EPS; elastyfikowany ekspandowany polistyren EPS lub ekstrudowany polistyren XPS. 39 Oszczędność energii w budownictwie - TEMAT WYDANIA 1 ’2010 (nr 449) w Polsce przez Instytut Techniki Budowlanej w 2006 r. W 2007 r. ITB udzielił pierwszej ETA dla systemu izolacji cieplne[...]

Złożone systemy izolacji cieplnej Atlas


  Atlas to największy producent systemów izolacji cieplnej w Polsce, a oferowane przez niego systemy izolacji cieplnej to sprawdzone i najbardziej popularne rozwiązania w tym zakresie na polskim rynku. Od początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia firma ta proponuje kilka wzajemnie uzupełniających się systemów ociepleń ścian zewnętrznych budynków, przy użyciu których od 1995 r. ocieplono ponad 140 mln m2 ścian. Złożone systemy izolacji cieplnej Atlas opisane są w siedmiu krajowych Aprobatach Technicznych oraz w pięciu Europejskich Aprobatach Technicznych wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie: - Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-2930/2010 (systemAtlas Roker); - Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-3662/2010 (systemAtlasStopter); - Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-4947/2010 (system Atlas Stopter K-10); - Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-6502/2010 (systemAtlas Hoter); - Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-7314/2007(systemAtlasRokerG); - Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-8477/2010 (systemAtlasRenoter); - Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-8512/2010 (system Atlas Stopter K-50); - ETA-06/0081 (złożony system izolacji cieplnej Atlas); - ETA-06/0173 (złożony system izolacji cieplnej Atlas Roker); - ETA-06/0187 (złożony system izolacji cieplnej Aval); - ETA-06/0281 (złożony system izolacji cieplnej Aval Roker); - ETA-07/0316 (złożony system izolacji cieplnej Atlas XPS). W styczniu 2010 r. Instytut Techniki Budowlanej wydał Rekomendację Techniczną RT ITB-1164/2010, kolejny raz, potwierdzając przydatność do stosowania w budownictwie rozwiązań technicznych pod nazwą Złożone systemy izolacji cieplnej Atlas, układów, w których jako materiał termoizolacyjny zastosowano jeden z następujących materiałów: ekspandowany polistyren EPS, elastyfikowany ekspandowany polistyren EPS lub ekstrudowany polistyren XPS. Warto też wspomnieć, że Atlas jest jedynympolskimproducentem, który dla oferowanych przez sie[...]

Złożone systemy izolacji cieplnej Atlas


  Atlas, największy polski producent chemii budowlanej, to także największy producent złożonych systemów izolacji cieplnej. Od początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia oferuje kilka systemów ociepleń ścian zewnętrznych budynków. Wykorzystując je, ocieplono w Polsce ponad 160 mln m2 ścian. Prawie dwadzieścia lat stosowania systemów Atlasa potwierdziło, że te najbardziej popularne na polskim rynku rozwiązania materiałowo-techniczne to dobra oferta dla polskiego klienta. Złożone systemy izolacji cieplnej Atlas opisane są w siedmiu krajowych Aprobatach Technicznych oraz w pięciu Europejskich Aprobatach Technicznych wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie: ● Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-2930/2010 (systemAtlas Roker); ● Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-3662/2010 (systemAtlasStopter); ● Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-4947/2010 (system Atlas Stopter K-10); ● Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-6502/2010 (systemAtlas Hoter); ● Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-7314/2011(systemAtlasRokerG); ● Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-8477/2010 (systemAtlasRenoter); ● Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-8512/2010 (system Atlas Stopter K-50); ● Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-8592/2011(systemAtlasCeramik); ● ETA-06/0081 (złożony system izolacji cieplnej Atlas Ceramik); ● ETA-06/0173 (złożony system izolacji cieplnej Atlas Roker); ● ETA-06/0187 (złożony system izolacji cieplnej Aval); ● ETA-06/0281 (złożony system izolacji cieplnej Aval Roker); ● ETA-07/03[...]

 Strona 1