Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Sychta"

Wpływ parametrów dynamicznych stanowiska na wartość intensywności wydzielania ciepła przez materiały


  Do ważniejszych parametrów materiału decydujących o pożarowym zagrożeniu obiektów technicznych należą intensywność wydzielania ciepła i jego potencjał cieplny. Analiza własnych wyników badań intensywności wydzielania ciepła, uzyskanych różnymi znormalizowanymi metodami w tych samych warunkach termicznych rozkładu i spalania, wykazała, że niema korelacjimiędzy uzyskanymi wynikami (rysunek 1).Na podstawie analizy wyników badań własnych ustalono, że tak znaczne różnice zmierzonych wartości intensywności wydzielonego ciepła metodą wg ISO 5660-1 i metodą wg Kodeksu FTP cz. 5 nie są tylko wynikiem niepewności pomiarów, lecz także traktowania w znormalizowanychmetodach pomiaru intensywności wydzielania ciepła w kategoriach pomiarów statycznych. Spalanie materiału jest procesem zmiennym w czasie. W związku z tym pomiar intensywności wydzielania ciepła powinien być traktowany jako pomiar dynamiczny. Dokonano identyfikacji stanowisk badawczych intensywności wydzielania ciepła metodami wg ISO 5660-1 i wg Kodeksu FTP, cz. 5 IMO j[...]

 Strona 1