Wyniki 1-10 spośród 54 dla zapytania: authorDesc:"Jan Sieniawski"

Wytwarzanie lotniczych elementów konstrukcyjnych ze stopów tytanu

Czytaj za darmo! »

Krajowy przemysł metalurgiczny wciąż nie wytwarza tytanu i jego stopów pomimo znacznego w ostatnich latach zwiększenia ich zastosowania. Stopy stosowane przez krajowych producentów lotniczych elementów konstrukcyjnych są z importu. W ostatnich latach praktycznie zaprzestano zakupów tytanu i jego stopów z Rosji i Ukrainy. Obecnie wykorzystywane są głównie półwyroby (blachy, taśmy, pręty, druty, odkuwki) produkowane w Niemczech, USA i Japonii, zarówno konwencjonalnymi metodami metalurgii, jak i metalurgii proszków. Znacząco zwiększył się udział elementów wykonywanych z tytanu i jego stopów w konstrukcjach lotniczych, np. w samolocie Boeing 747-100 (lata 70. ubiegłego wieku) wynosił ok. 2,6%, natomiast w Boeing’u 777 (początek XXI wieku) ‒ ok. 8,3% [1]. Pomimo swoich [...]

Selection of heat treatment and aluminizing sequence for Rene 77 superalloy

Czytaj za darmo! »

One of the key issues of modern aerospace industry is protection of the hot part of the aircraft engine against oxidation and corrosive atmosphere. Development of the engines is related not only to growing efficiency but also to operational reliability of the components critical for flight safety. Nickel-base alloys have been used for blades in gas turbines since early 50s of XX century [1, 2]. Extension of the service life of turbine blades and their reliability is possible through increase of heat and creep resistance of the material. Creep resistance can be controlled by proper heat treatment whereas heat resistance can be raised by protective coatings application. One of the possible solutions is deposition of diffusion coating based on nickel aluminides in the process of aluminizing [3, 4]. Advantageous properties of aluminium result from its high affinity to oxygen. Production of aluminides coatings containing intermetallic phases of the Ni-Al system is most often realized by pack cementation and chemical vapour deposition (CVD). Among the various phases of the Ni-Al system like γʹ-Ni3Al, β-NiAl, δ-Ni2Al3 and ε-NiAl3, the primary phase of the coatings obtained in the aluminizing process of nickel-base superalloys is β-NiAl. Specific physicochemical properties of that phase are high heat resistance, heat conductivity and density which is smaller comparing to the nickel-base alloys [4÷6]. Aluminizing by CVD method enables simultaneous forming of the coating both on the external surface of the turbine blade and on the internal surface of the cooling channels, allows to control the cooling rate of substrate and to combine it with heat treatment of the cast nickel-base superalloys [7÷9]. The aim of the study was to determine the effect of the parameters of thermochemical treatment of Rene 77 superalloy (precipitation hardening and aluminizing) on its oxidation resistance and creep properties. ma[...]

Właściwości warstwy wierzchniej stopu tytanu Ti‑6Al‑4V wytworzonej w procesie stopowania laserowego

Czytaj za darmo! »

wprowadzenie Stopy tytanu dzięki dużej wytrzymałości względnej (Rm/ρ) oraz dobrej odporności korozyjnej są szeroko stosowane w technice lotniczej, budowie maszyn oraz aparatury i instalacji chemicznych, także w przemyśle motoryzacyjnym i okrętowym. Jednocześnie charakteryzują się dużym współczynnikiem tarcia i małą odpornością na ścieranie, istotnie ograniczającymi ich zastosowanie [1, 2]. Względna wytrzymałość na rozciąganie jest cechą objętościową materiału, natomiast właściwości tribologiczne zależą od stanu warstwy wierzchniej. Konwencjonalnymi metodami poprawy właściwości tribologicznych elementów maszyn ze stopów tytanu pozostają ciągle metody obróbki powierzchniowej, np. azotowanie dyfuzyjne lub nakładanie powłoki azotku TiN metodą jonowo-plazmową [3]. Stopowane laserowo warstwy wierzchnie współpracujące w parach tribologicznych w porównaniu z konwencjonalnymi stopami tytanu wykazują mniejszą intensywność zużycia, mniejszą wartość współczynnika tarcia oraz różne mechanizmy zużycia w procesie ścierania. W badaniach tribologicznych tytanu z warstwą wierzchnią stopowaną laserowo wyróżniono cztery etapy procesu ich zużycia [4]: -- mikrozgrzewanie - gwałtowne zwiększenie wartości współczynnika tarcia, naprzemienne sczepianie produktów ścierania oraz tworzenie się zrostów tarciowych stykających się fragmentów powierzchni zwiększa całkowitą powierzchnię ścierania i wartość współczynnika tarcia, -- adhezja lub ścieranie - stała wartość współczynnika tarcia, stan ustalony, intensywność zużycia zależy od właściwości stykających się powierzchni oraz profilu nierówności, współczynnik tarcia może nieznacznie zwiększać się w obecności intensywnego spajania adhezyjnego, -- odrywanie się produktów ścierania od powierzchni trących - zmniejszanie się wartości współczynnika tarcia, powierzchnie zostają "uwolnione", stąd mniejsze opory tarcia i intensywność zużycia, -- produkty ścierania wypełniają przestrzeń pomiędzy współpracują[...]

Sodium molybdate as the corrosion inhibitor of aluminium alloys in the acidic solution DOI:10.15199/40.2018.4.2


  1. Introduction Aluminium is the second most commonly applied metal in the world. Although its mechanical properties are poor, they are improved significantly after an alloying and a heat treatment processes. At the same time the characteristic feature of aluminium is its good corrosion resistance in water or humid air. Its origin is a thin (several to tens of nanometres thick) protective layer of Al2O3·3H2O. The protective properties of the oxide layer depend on the chemical composition and the microstructure of the alloy. The higher content of Al in the alloy, the better its corrosion resistance is. Among various alloying elements, copper has the most deleterious influence on the corrosion resistance of the alloy. However it is commonly applied, since it enables achieving the highest strength after precipitation hardening. The corrosion and wear resistance of the elements made of aluminium alloys are usually improved when the thick oxide coating is formed onto their surface. The most effective process for this is an anodising. The oxide coating is formed in the electrolytic process, where the anodised part is the anode in the cell. The commonly applied electrolyte is the sulphuric acid. The protective properties of the coatings depend on their compactness. In the industry, its measure is the weight of the coating divided by its thickness and the surface area of the tested specimen. It is determined gravimetrically i.e. the coating is dissolved in the hot (90°C) aqueous solution of orthophosphoric acid (0.5 M). The dissolution of the metallic substrate must be avoided. Thus, chromium trioxide (20 g per litre of the solution) is added as the corrosion inhibitor of the aluminium alloy [1]. However, chromium(VI) compounds are toxic and carcinogenic [4]. Therefore, the efficient, non-toxic inhibitor of the corrosion of aluminium alloys in the acidic solutions should be found. Sodium molybdate seems to be the interesting altern[...]

Analysis of precipitation strengthening process in 6xxx aluminium alloys

Czytaj za darmo! »

In this paper differential scanning calorimetry (DSC), transmission electron microscopy (TEM), static tensile tests and hardness measurements have been utilized to study the effect of the precipitation strengthening on the microstructure, mechanical (Rm and Rp0.2) and plastic (A) properties in aluminium alloys 6005 and 6082. Therefore, the parameters (time and aging temperature) of precipita[...]

Effect of chemical composition variation on mechanical properties of 6xxx aluminum alloys

Czytaj za darmo! »

The 6xxx-group contains magnesium and silicon as major addition elements. These multiphase alloys belong to the group of commercial aluminum alloys, in which relative volume, chemical composition and morphology of structural constituents exert significant influence on their useful properties [1÷4]. In the technical 6xxx aluminium alloys contents of Si and Mg are in the range of 0.5÷1.2 wt. %, usually with a Si/Mg ratio larger than one. Besides the intentional additions, transition metals such as Fe and Mn are always present. If Si content in Al alloys exceed the amount that is necessary to form Mg2Si phase, the remaining Si is present in other phases, such as Al-Fe-Si and Al-Fe-Si-Mn particles [1, 5÷13]. The aluminium alloys of 6xxx group have been studied extensively because of their technological importance and their exceptional increase in strength obtained by precipitation hardening. The 6xxx aluminium alloys are mostly used in extruded products, as well as for construction and automotive purposes. The ease with which these alloys can be shaped, their low density, their very good corrosion and surface properties and good weldability are factors that together with a low price these make them commercially very attractive. The precipitation of the metastable precursors of the equilibrium β(Mg2Si) phase occurs in one or more sequences which are quite complex. The precipitation sequence for 6xxx alloys, which is generally accepted in the literature [1, 7], is: SSSS → atomic clusters →GP zones → β″→ βʹ→ β (stable) Some authors [8] consider the GP zones as GP1 zones while the β″ is called a GP2 zone. The most effective hardening phase for this types of materials is β″. The medium strength AlMgSi aluminium alloys are commonly processed by extrusion. Their extradubility depends to a large extent on chemical composition, casting condition and heat tre[...]

 Strona 1  Następna strona »