Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Agnieszka KURCZEWSKA"

Tests of materials shielding electromagnetic field of low and medium frequencies dedicated for screens or protective clothing

Czytaj za darmo! »

In the paper electromagnetic field shielding properties of different materials that may be dedicated for different purposes like screening of field source, work place or protection of the worker were tested and compared. The tests were conducted in the scope of frequencies: 50 Hz - 30MHz. Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów wybranych materiałów, które mogą być wykorzystane jako ekran elektromagnetyczny w odzieży ochronnej. Porównanie przeprowadzono w zakresie częstotliwości do 50Hz do 30MHz. (Badania materiałów ekranujących pole elektromagnetyczne niskich i średnich częstotliwości przeznaczonych na ekrany lub odzież ochronną). Keywords: electromagnetic field, shielding, protective clothes Słowa kluczowe: pole elektromagnetyczne, ekranowanie, odzież ochronna Introduction With the development of technology, rapid growth in the number of sources of electromagnetic fields (EMFs) including sources of small and medium-frequency (50 Hz - 30 MHz) results in increase of the number of workers exposed to these fields. Studies show that in Poland exposure to electromagnetic fields of small and medium frequencies can affect tens of thousands of workers employed in the service including service of devices and installations that are used to distribute electric power, electrothermal devices (furnaces for melting scrap steel, induction furnaces and heaters for thermal processing of steel elements), dielectric heaters, resistance welders, medical equipment (electrosurgery devices, physiotherapy diathermies, MRI scanners, NMR spectrometers, magnetic therapy devices) [1, 2, 8]. Effect of influence of electromagnetic fields (EFM) on human body can be direct or indirect. Direct effects include :  Inducing of electric currents and voltages,  stimulation of electrically sensitive tissues such as muscles or nerves - result of the flow of currents directly induced i[...]

Nowy system do pomiaru temperatury i wilgotności w przestrzeni pododzieżowej z rejestracją i bezprzewodową transmisją danych


  New undergarment temperature and relative humidity measuring system with Data Logger and wireless data transmission The paper presents the prototype system developed in the CIOP-PIB, measuring the temperature and relative humidity in the undergarment space, designed to evaluate clothing in terms of providing human thermal comfort, while its use. The developed system includes a wireless communication module, which allows recording and wireless transmission of the measurement data via the GSM network to the server. Use of the system facilitates the measurement of undergarment microclimate parameters in the laboratory studies as well as during the field tests. Moreover, the developed prototype evaluation based on subjective judgment assessments of system usability including, among others its way of installation and the comfort of use, while performing work-related activities as well as its functionality, is presented. Wprowadzenie Według danych GUS tylko w pierwszym półroczu 2013 roku [1] 1030 wypadków przy pracy spowodowanych było zaniechaniem stosowania sprzętu ochronnego. Niechęć pracowników do używania i brak akceptacji środków ochrony indywidualnej, w tym odzieży ochronnej, spowodowane są między innymi niewygodą ich stosowania. Odzież, w tym odzież ochronna lub odzież do użytku sportowego, oprócz zapewnienia człowiekowi niezbędnego poziomu izolacyjności cieplnej oraz ochrony przed szkodliwym działaniem środowiska, powinna w jak najmniejszym stopniu ograniczać wykonywanie czynności i zapewniać maksymalny możliwy komfort użytkowania. Agnieszka Kurczewska , Anna Marszałek, Małgorzata Okrasa , Bogdan Włodarczyk Nowy system do pomiaru temperatury i wilgotności w przestrzeni pododzieżowej z rejestracją i bezprzewodową transmisją danych Przegląd - WOS 4/2014 31 ODZIEŻOWNICTWO W zakresie odzieży ochronnej wymagania te wynikają bezpośrednio z dyrektywy 89/686/EWG w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej [2][...]

 Strona 1