Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Roman Jałoza"

Wyzwania związane z realizacją nowoczesnej infrastruktury smart grid w sieciach dystrybucyjnych DOI:10.15199/74.2018.9.6


  Urząd Regulacji Energetyki cyklicznie definiuje długofalowe strategie dotyczące jakości i niezawodności w dostawach energii, które prawnie wymuszają poprawę aktualnego stanu technicznego instalacji elektroenergetycznej. Dodatkowo gwałtowny rozwój i globalna popularność elektromobilności, a także ciągła integracja rozproszonych źródeł energii opartych na zasobach odnawialnych (OZE) powodują trudności w optymalnym zarządzaniu i eksploatacji tak dużym i złożonym systemem nieliniowym, jakim jest sieć dystrybucyjna. Wraz ze wzrostem złożoności i charakterystyki systemu zwiększa się również jego podatność na kaskadowe awarie spowodowane pojedynczymi uszkodzeniami w liniach przesyłowych i dystrybucyjnych. Przeciążenia i niekontrolowane przepływy mocy grożą destabilizacją znacznej części systemu elektroenergetycznego. W celu zapewnienia wysokiej odporności na podobne zagrożenia, operatorzy systemów dystrybucyjnych (OSD) w roku 2017 przeznaczyli łącznie ponad 420 mln zł (PTPiREE, 2018 r.) na inwestycje związane z wdrożeniem innowacyjnych rozwiązań zapewniających ciągłą dostępność świadczonych usług dla coraz bardziej świadomych i wymagających odbiorców. Pomimo wysokich nakładów finansowych w obszarze innowacyjności należy zdać sobie sprawę, że nie można efektywnie zminimalizować liczby występujących awarii bez dogłębnego poznania specyfiki procesów występujących we wszystkich elementach sieci. Smart grid - koncepcja inteligentnej sieci energetycznej Powszechnie stosowana definicja technologii smart grid określa: Inteligentne Sieci Energetyczne (ISE), jako kompleksowe rozwiązania energetyczne, pozwalające na łączenie, wzajemną komunikację i optymalne sterowanie rozproszonymi dotychczas elementami sieci energetycznych - zarówno po stronie producentów, jak i odbiorców energii (Billewicz, 2012 r.). Wdrożenie ISE w polskiej energetyce rozpoczęto od zdefiniowania i stworzenia infrastruktury pomiarowej bliskiej odbiorcy końcowemu przez inst[...]

 Strona 1