Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Robert Dorociak"

Płyty styropianowe perforowane do ocieplania budynków


  Izolacje termiczne budynków wykonane z płyt styropianowych charakteryzują się niskimi kosztami, stabilnością kształtu i odpornością na zawilgocenie, ale utrudniają odprowadzenie wody technologicznej z konstrukcji budynku. Sytuację może poprawić zastosowanie styropianu perforowanego, ale jego podaż jest ograniczona z uwagi na brak technologii umożliwiającejmasową produkcję.Wtej sytuacji w Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, we współpracy z ZPB "JerzyMaciejewski", podjęto się realizacji projektu badawczego, finansowanego przez NCBiR, dotyczącego technologii oraz urządzeń domasowej produkcji styropianu perforowanego. W opracowanej technologii perforowanie zachodzi na drodze wytapiania otworów przez rozgrzane wgłębniki, a pakiet płyt jest perforowany w dwóch przejściach roboczych. Urządzenie uzyskuje wydajność 20 m3/h dzięki możliwości perforowania całych, zafoliowanych pakietów płyt. Wyniki badań W latach 2009 - 2010 w Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego przeprowadzono badania porównawcze stosowanych obecnie materiałów termoizolacyjnych - wełny mineralnej, styropianu tradycyjnego, a także styropianu perforowanego o różnych rozstawach otworów. Zakres badań porównawczych, ich metodyka oraz przyjęte kryteria oceny zostały opracowane w celu umożliwienia rzetelnej analizy wyników - w odniesieniu do tych samych warunków otoczenia zewnętrznego dla każdej z badanych próbek. Założono przeprowadzenie badań płyt styropianowych standardowych oraz modyfikowanych (ze zróżnicowanym rozstawemotworów o przyjętej wstępnie średnicy)[...]

Linia technologiczna do produkcji rur betonowych WIPRO DOI:10.15199/148.2016.11.3


  W artykule przedstawiono opracowanie i wdrożenie do produkcji seryjnej linii technologicznej do produkcji rur betonowych WIPRO. Projekt został zrealizowany wspólnie przez Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów PREFABETKURZĘTNIK Sp. z o. o. oraz Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Istotne znaczenie w pracach badawczych miało opracowanie wysokoefektywnego wibratora osiowego, zapewniającego intensywne zagęszczanie mieszanki betonowej w całej objętości formy. Na podstawie przeprowadzonych badań dokonano doboru odpowiednich parametrów zagęszczania mieszanki betonowej zależnie od wymiarów stosowanych form produkcyjnych. Opracowana linia technologiczna ma uniwersalne zastosowanie do wytwarzania rur betonowych o różnych długościach oraz średnicach zewnętrznych i wewnętrznych,zarówno zbrojonych, jak i niezbrojonych. Dodatkowo, opracowana technologia zapewnia precyzyjne odwzorowanie i zachowanie kształtu oraz wymiarów kołnierzy uszczelniających, co istotnie poprawia walory użytkowe produkowanych wyrobów. Słowa kluczowe: rury betonowe WIPRO, prefabrykacja, zagęszczanie mieszanki betonowej, receptura mieszanki betonowej.Od czasu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, wprowadzane są coraz bardziej restrykcyjne wymagania w zakresie ochrony środowiska. W ramach tych działań narzucono wykonawcom prac inwestycyjnych konieczność realizacji połączeń [...]

 Strona 1