Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Zbigniew Samokar"

Kryteria kwalifikacji uszkodzeń w budynkach jednorodzinnych spowodowanych wstrząsami górniczymi DOI:10.15199/33.2015.06.14


  W warunkach zabudowy jednorodzinnej zlokalizowanej na terenach górniczych konieczne jest diagnozowanie ujawniających się uszkodzeń w budynkach pod kątem ich kwalifikacji do szkód górniczych lub oddalenia takich roszczeń.Uszkodzenia elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych mają swoje podstawowe źródło w wadach budowlanych wynikających z błędów podczas projektowania, wykonawstwa i użytkowania. Słowa kluczowe: szkody górnicze, kwalifikacja uszkodzeń, diagnoza budowlana.Kwalifikacja uszkodzeńwbudynkach na terenach eksploatacji górniczejmusi być powiązana z klasyfikacją wad powstałych w procesie projektowania i wykonawstwa. Sfera wad wykonawczych jest niezwykle rozbudowana i generalnie dotyczy elementów konstrukcyjnych oraz wykończeniowych. Określenie przyczyn występowania wad budowlanych lub powstających uszkodzeń jest zagadnieniem trudnym, opartym najczęściej na analizach eksperckich. Dotyczy to zarówno zagadnień błędów projektowych, jak również powstałych w procesie realizacji. W warunkach oddziaływania eksploatacji górniczej na budynki kwalifikacja przyczyn uszkodzeń jest szczególnie utrudniona, co pokazał M. Kawulok w materiałach ITB [1, 2]. Z jednej strony mogą to być ewidentne wady budowlane, a z drugiej mogą wynikać ze szkód górniczych, gdyż uszkodzenia te często się nakładają.Wcelu właściwego sklasyfikowania uszkodzeń niezbędna jest szczegółowa analiza uwzględniająca wszystkie uwarunkowania obejmujące cele nadrzędne, które dotyczą bezpieczeństwa obiektu oraz uciążliwości użytkowania dla mieszkańców danego budynku. Uogólnio[...]

 Strona 1