Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Paweł Reder"

Oczyszczanie ścieków w zakładach mleczarskich DOI:10.151.99/65.2018.10.5


  Przemysł mleczarski stanowi główną gałąź w przemyśle spożywczym. W 2017 roku w Polsce wyprodukowano 3240 mln mleka przetworzonego, 210 tys. t. masła i pozostałych tłuszczów do smarowania, 451 tys. t. sera świeżego (niedojrzewającego, niekonserwowanego) łącznie z serem serwatkowym i twarogiem [1]. Niestety, konsekwencją produkcji jest to, że w zakładach przemysłu mleczarskiego powstają ścieki poprodukcyjne, których ilość zależy od rodzaju produkowanego asortymentu. CHARAKTERYSTYKA ścieków mleczarskich Ścieki mleczarskie charakteryzują się znacznie wyższymi wartościami wskaźników zanieczyszczeń oraz zmiennością ładunku w porównaniu ze ściekami komunalnymi [2-5]. Zawierają substancje organiczne, łatwo ulegające biodegradacji. Zanieczyszczenia te, ze względu na szybko zachodzące w nich procesy fermentacji, powodujące znaczne obniżenie odczynu pH do około 4,5 i intensywne zużycie tlenu, muszą być usunięte ze ścieków przed odprowadzeniem ich do odbiornika [6, 7]. W zakładach mleczarskich powstają dwa rodzaje ścieków: produkcyjne i nieprodukcyjne. Ścieki produkcyjne - mleczarskie, powstają w procesie mycia i płukania. Głównym ich zanieczyszczeniem są substancje organiczne, takie jak resztki mleka i jego przetworów, serwatka, tłuszcze oraz chemiczne środki myjące aparaturę mleczarską. Ścieki nieprodukcyjne to m.in. sanitarne, pochłodnicze, burzowe, które są zazwyczaj łączone ze ściekami produkcyjnymi i oczyszczane wspólnie [7, 8]. Skład ścieków powstających w zakładach przemysłu mleczarskiego jest uzależniony przede wszystkim od rodzaju produktów wytwarzanych w tym zakładzie oraz od zmienności produkcji w ciągu doby. Innymi czynnikami, które znacząco wpływają na ładunek ścieków, są używane surowce, zaawansowanie technologiczne zakładu, substancje stosowane w procesach mycia i dezynfekcji, a także ilość zużywanej wody. Produktem ubocznym w przemyśle mleczarskim jest serwatka. Zawiera ona laktozę, białka, związki wapnia i fosforu[...]

 Strona 1