Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Jan Kozłowski"

Activity of plant-derived chemical compounds in reducing damage of plants by slugs Aktywność roślinnych związków chemicznych w ograniczaniu uszkodzeń roślin przez ślimaki DOI:10.15199/62.2016.6.25


  Aq. solns. of the some alkaloids and terpenoids (concns. 0.2%, 0.7% and 1.2%) were used to protect rape leafs against the Arion vulgaris Moquin Tandon slugs. The highest effectiveness in reducing the damage for all concns. was achieved for sparteine and thymol. Mortality of slugs after 48 hrs. of ingestion of the treated leaves with 1.2% thymol soln. was 66.7% whereas the treatment with sparteine solns. (0.7 and 1.2%) resulted in 66.7% and 83.3% of mortality, resp. Przeprowadzono badania nad efektywnością działania wybranych alkaloidów i terpenoidów na ślimaka Arion vulgaris Moquin Tandon. W warunkach laboratoryjnych wykonano testy bez wyboru na krążkach liści rzepaku, które traktowano związkami w trzech stężeniach i eksponowano na żerowanie ślimaka. Porównano ilość skonsumowanego pokarmu, wyznaczono współczynniki aktywności działania zastosowanych związków oraz określono ich wpływ na żywotność i aktywność żerowania ślimaków. Na podstawie uzyskanych wyników, oceniono potencjalną przydatność badanych naturalnych związków chemicznych, jako środków ochrony roślin. Ślimaki nagie są obecnie poważnym problemem w produkcji roślinnej ponieważ powodują znaczne straty plonu w uprawach roślin rolniczych i ogrodniczych. Największe szkody wyrządzają ślimaki nagie, takie jak Deroceras reticulatum (O.F. Müller, 1774) i zawleczony do Polski pod koniec lat osiemdziesiątych XX w. Arion vulgaris Moquin Tandon, 1885, który jest bardzo trudnym obiektem do zwalczania1, 2). Ochrona roślin przed szkodliwymi ślimakami opiera się głównie na stosowaniu syntetycznych granulowanych moluskocydów. Ich skład ogranicza się do trzech substancji czynnych: metiokarbu, metaldehydu i fosforanu żelaza3, 4). Dwie pierwsze substancje mogą być toksyczne dla innych bezkręgowców i niektórych kręgowców, a ich skuteczność jest niekiedy zawodna5). Niezbędne dla uzyskania odpowiedniej jakości plonów, szerokie stosowanie matiokarbu i metaldehydu powoduje zagrożenia ekol[...]

 Strona 1