Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Bogdan Usewicz"

Stan awaryjny ceglanego sklepienia sąsiadującego z uszkodzoną podstawą jednej z najstarszych wind w Europie DOI:10.15199/33.2017.11.14


  Wartykule zaprezentowanoprzyczyny awarii i możliwości naprawy uszkodzonej podstawy szybu najstarszej windy w Grudziądzu. Została ona zainstalowana podczas realizacji budynkuw1890 r., a przestała funkcjonować po IIwojnie światowej. Winda jest starsza od rzekomo najstarszej windy w Europie, znajdującej się w Słupsku, pochodzącej z początku XX w. [2]. Zachowana dokumentacja archiwalna (poniemiecka) obejmuje jeden przekrój budynku z ciągami kanalizacyjnymi, wykonany w innym miejscu budynku niż rozważane. Obecnie kamienica, awraz z nią zabytkowa winda należą do prywatnego właściciela. Opis stanu istniejącego Inwentaryzowany fragment budynku zlokalizowany jest w południowo-zachodnim ciągu zwartej zabudowy przy ul. LegionówwGrudziądzu.Wobrębie posesji można wydzielić: ■ podpiwniczony, piętrowy (czterokondygnacyjny, z poddaszemużytkowym) budynekmieszkalno- usługowy (wczęści parterowej wyodrębniony jest lokal usługowy, tj. krawiecki warsztat rzemieślniczy); ■ przyległy do budynku teren podwórza; ■ przyległą do budynku część ul. Legionów; ■ nawierzchnię asfaltową i fragmentarycznie brukową (torowisko) wraz z chodnikiem dla pieszych, wyłożonym płytami chodnikowymi oraz asfaltową ścieżką rowerową. Bryła budynku ma formę prostopadłościanu, przykrytego dwuspadowym dachem z lukarną. Budynek zorientowany jest równolegle do ul. Legionów. Ściany, zarówno nośne, jak i działowe zostały wykonane z cegły pełnej na zaprawie wapiennej. Ściana frontowa budynku jest wykończona tynkiem, z licznymi ubytkami i rysami (fotografia 1). Płyty chodnikowe przylegają bezpośrednio do cokołu przyziemia poza wejściem do budynku, które stanowi jednocześnie wjazd. Na rysunku 1 przedstawiono rzuty oraz przekroje rozważanej części budynku sporządzone zgodnie z wykonaną inwentaryzacją. Podstawa szybu windy jest konstrukcją betonową, której podporę stanowi podciąg, będący jednocześnie oparciem rozpatrywanego PROBLEMY REMONTOWE[...]

 Strona 1