Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Adam SZYMKOW"

Możliwości pomiarowe TurboCare Poland S.A.

Czytaj za darmo! »

W referacie przedstawiono możliwości pomiarowe Działu Kontroli Jakości zakładu TurboCare Poland S.A. w szczególności skupiając się na nowoczesnych metodach diagnostyki generatorów oraz transformatorów. Abstract. The paper describes measurement possibilities of Quality Control Department of TurboCare Poland S.A. Paper is focus on modern methods of generators and transformers diagnostics. (Measurement possibilities of TurboCare Poland S.A.). Słowa kluczowe: Diagnostyka, pomiary, generator, transformator Keywords: Diagnostics, measurements, generator, transformer. Wstęp Stale rozszerzający rynek usług diagnostycznych i remontowych generatorów i transformatorów świadczonych przez TurboCare Poland S.A. na całym świecie wymusza wdrażanie nowoczesnych metod diagnostyki maszyn z wykorzystaniem aparatury pomiarowej stosowanej przez czołowe firmy branży energetycznej. Nakłady na zakup sprzętu stanowią znaczącą pozycję w wydatkach inwestycyjnych firmy i świadczą o zrozumieniu przez zarząd jak ważne to zagadnienie dla perspektywicznego rozwoju firmy i jej pozycji na rynku światowym. Pomiary i próby elektryczne transformatorów Jednym z zakupionych w ostatnim czasie przyrządów pomiarowych do badania oleju jest chromatograf gazowy Myrkos firmy Morgan Schaffer. Wychodząc naprzeciw naszym oczekiwaniom firma Morgan Schaffer zmodyfikowała jeden ze swoich modeli a taki sposób, aby uczynić go w pełni mobilnym. Przyrząd charakteryzuje się następującymi parametrami: Gazy mierzone: dokładność Wodór, H2 ±5ppm lub ±6% Metan, CH4 ±2ppm lub ±6% Etan, C2H6 ±2ppm lub ±6% Etylen, C2H4 ±2ppm lub ±6% Acetylen, C2H2 ±2ppm lub ±6% Tlenek węgla, CO ±2ppm lub ±6% Dwutlenek węgla, CO2 ±10ppm lub ±6% Tlen, O2 ±60ppm lub ±6% Azot, N2 ±500ppm lub ±% Sterowanie przyrządem odbywa się z poziomu programu PPMReport zainstalowanego na laptopie. Program krok po kroku prowadzi u[...]

 Strona 1