Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Marcin Tarasiuk"

Rozproszony algorytm pracy zależnej strzepywaczy elektrod zbiorczych w elektrofiltrach przemysłowych DOI:10.15199/74.2019.4.4


  Oczyszczanie elektrod z osadzonego pyłu jest jednym z etapów procesu odpylania w elektrofiltrze. Usuwanie pyłu osadzonego na elektrodach zbiorczych elektrofiltrów suchych odbywa się przez wprowadzenie elektrod za pomocą urządzeń zwanych strzepywaczami w drgania mechaniczne, powodujące odrywanie i osypywanie się pyłu. Czas strzepywania i odstępu pomiędzy strzepywaniami jest dobierany w zależności od szybkości osadzania się pyłu na powierzchni elektrod oraz jego własności fizycznych [3]. Praca zależna strzepywaczy elektrod zbiorczych polega na tym, że w danym ciągu elektrofiltru nie może odbywać się strzepywanie elektrod zbiorczych w więcej niż jednej komorze. Ograniczenie to dotyczy również ostatnich (wylotowych) komór wszystkich ciągów, tzn. w całym elektrofiltrze może odbywać się strzepywanie elektrod zbiorczych tylko w jednej ostatniej komorze w tym samym czasie. Zachowanie tej zasady pozwala zminimalizować ilość pyłu powracającego do spalin ze strzepywanych elektrod zbiorczych, a co za tym idzie - minimalizować wzrost zapylenia na wylocie elektrofiltru podczas strzepywania. W obecnie eksploatowanych elektrofiltrach suchych sterowanie pracą napędów strzepywaczy elektrod zbiorczych odbywa się w sposób niezsynchronizowany (sterowanie niezależne dla każdej komory przez regulator napięcia zespołu zasilającego) lub w sposób zsynchronizowany przez centralny sterownik PLC, kontrolujący proces strzepywania elektrod we wszystkich komorach elektrofiltru [2]. Słabością stosowania scentralizowanego systemu sterowania jest brak odporności na uszkodzenie sterownika PLC. W tym przypadku niesprawność sterownika prowadzi do awarii całego systemu sterowania strzepywaniem elektrod we wszystkich komorach elektrofiltru. W Instytucie Energetyki Oddział Gdańsk opracowano innowacyjny system zdalnego nadzoru eksploatacyjnego nad elektrofiltrem, charakteryzujący się brakiem [...]

Wykorzystanie sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia do transmisji danych w świetle norm dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej DOI:10.15199/74.2016.10.8


  W ciągu ostatniej dekady jest obserwowany intensywny rozwój rozwiązań związanych z techniką komunikacyjną PLC (Power Line Communication), wykorzystującą dystrybucyjną sieć elektroenergetyczną jako medium transmisyjne. Z uwagi na to, że krajowi i europejscy operatorzy systemów dystrybucyjnych wykorzystują i będą wykorzystywać technikę PLC, przede wszystkim w zakresie inteligentnych systemów pomiarowych AMI (Advanced Metering Infrastructure), interferencje sygnałów zaburzeń przewodzonych emitowanych przez różnorodne urządzenia zasilane z sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia mogą mieć negatywny skutek w bardzo newralgicznym i jednocześnie obszernym zakresie zastosowań techniki PLC (ponad 45 mln inteligentnych liczników zainstalowanych w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.). Rozwiązania techniczne PLC, w zależności od wykorzystywanych zakresów częstotliwości roboczych, dzielą się na wąskopasmowe (NB-PLC - Narrowbad PLC) oraz szerokopasmowe (BB-PLC - Broadband PLC) [3]. Opracowana przez CENELEC - czyli Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (European Committee for Electrotechnical Standardization), norma PN-EN 50065-1 [5] specyfikuje zakresy częstotliwości pracy dla wąskopasmowych systemów PLC (NB-PLC). Wyróżnione zostały dwa pasma częstotliwości: ● pasmo od 3 kHz do 95 kHz - tzw. pasmo CENELEC A, ograniczone dla dostawców energii elektrycznej i właścicieli koncesji, częstotliwości tego pasma powinny być wykorzystywane w ramach aplikacji przeznaczonych do monitorowania lub sterowania sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia, w tym zużycia energii dołączonych urządzeń i pomieszczeń, ● pasmo powyżej 95 kHz do 148,5 kHz - jest to pasmo dla odbiorców energii elektrycznej, częstotliwości z tego pasma powinny być stosowane tylko w ramach: - aplikacji analogowych i cyfrowych w obrębie: domów, pomieszczeń komercyjnych lub przemysłowych, - sterowania sprzętem instalowanym lub dołączonym do zewnętrznej sieci niskie[...]

 Strona 1