Wyniki 1-10 spośród 17 dla zapytania: authorDesc:"AGNIESZKA KOŚCIELNA"

WPŁYW WARUNKÓW CHŁODZENIA NA MIKROSTRUKTURĘ STOPU NA OSNOWIE TiAl

Czytaj za darmo! »

W artykule scharakteryzowano wpływ warunków chłodzenia na mikrostrukturę i niektóre właściwości stopu na osnowie fazy międzymetalicznej TiAl. Określono wpływ warunków chłodzenia na skład fazowy stopu Ti-48Al-2Cr-2Nb oraz prędkości chłodzenia w zakresie od 0,02 do 0,2 °C/s z temperatury występowania fazy α na średnią odległość międzypłytkową (grubość płytek). Stwierdzono także bardzo duży w[...]

Mechanism of TiAl intermetallic alloys grain refinement in cyclic heat treatment

Czytaj za darmo! »

This paper shows that using cyclic heat treatments only, without plastic deformation, yet making use of phase transformations that occurs during these treatments, allows TiAl intermetallic alloys grains refinement efficiently. Based on the knowledge of changes in microstructure of these alloys during the cyclic heat treatment as well as heating and cooling with different rates, the diagram of[...]

Stopy na osnowie FeAl - skład chemiczny, wytwarzanie i przetwarzanie

Czytaj za darmo! »

W artykule scharakteryzowano skład chemiczny i najważniejsze właściwości stopów konstrukcyjnych na osnowie fazy międzymetalicznej FeAl o unikatowej odporności na działanie atmosfery utleniającej, nawęglającej i zawierającej związki siarki, konkurencyjnych ze względu na cenę i właściwości w stosunku do stali odpornych na korozję i kwasoodpornych, dla których stopy te mogą być zamiennikami. Przeds[...]

Problemy towarzyszące wytwarzaniu stopów na osnowie FeAl

Czytaj za darmo! »

Zainteresowanie stopami na osnowie fazy międzymetalicznej FeAl z układu Fe-Al spowodowane jest unikatową kombinacją ich właściwości użytkowych, predestynujących te materiały do wysokotemperaturowego zastosowania. Zalicza się do nich dobrą odporność na działanie atmosfery utleniającej, nawęglającej i zawierającej związki siarki, dobrą odporność na korozję w środowisku wody morskiej, o 50% wyższy[...]

Ustalenie warunków otrzymania jednorodnej mikrostruktury odkuwki ze stopu na osnowie Feal

Czytaj za darmo! »

W pracy określono wpływ warunków kucia oraz wyżarzania rekrystalizującego na mikrostrukturę stopu Fe-36Al-0,2Mo-0,05Zr- -0,1C-0,02B. Stwierdzono, że dopiero zastosowanie po kuciu dodatkowego wyżarzania rekrystalizującego prowadzonego przez 4 h w temperaturze 750 °C umożliwia uzyskanie w pełni zrekrystalizowanej mikrostruktury w całej objętości odkuwki, charakteryzującej się drobnym jednorodnym [...]

Quantitative description of TiAl based alloy microstructure after cyclic heat treatment

Czytaj za darmo! »

The paper presents the effects of selected parameters of cyclic heat treatment (number of cycles and cooling rate from upper temperature of the cycle) on grain refinement of two-phase Ti-48Al-2Cr-2Nb (at. %) alloy. It was found that the cyclic heat treatment operations with appropriately selected parameters caused above 8-fold grain refinement of the alloy in relation to its state after homog[...]

Effect of forging temperature on microstructure of FeAl-based alloys

Czytaj za darmo! »

The effect of hot forging temperature on microstructure of FeAl-based alloy with chemical constitution of Fe-36Al-0.2Mo-0.05Zr-0.1C-0.02B (at. %) was characterised in this paper. The forging tests of ingots made from this alloy confirmed their deformability at a temperature of 800°C and higher, with a single draft of 80%. It was demonstrated that the deformation process was proceeding irregul[...]

Stopy tytanu o ulepszonych właściwościach spowodowanych obecnością węgla

Czytaj za darmo! »

Stopy tytanu charakteryzują się niską gęstością, wysoką wytrzymałością względną, wyjątkową odpornością korozyjną w większości chemicznie agresywnych środowisk oraz obojętnością biologiczną. Od ponad pięćdziesięciu lat stosowane są w lotnictwie cywilnym i wojskowym a także w chemii, energetyce, motoryzacji i medycynie. Początkowo znalazły ograniczone zastosowanie z przyczyn strategicznych bądź ekonomicznych, wynikających z dostępności surowców do ich produkcji oraz skomplikowanych i bardzo energochłonnych procesów wytwarzania i przetwarzania. Znaczne zasoby tytanu w skorupie ziemskiej, zmiany geopolityczne oraz osiągnięcia nauki i technologii skutkujące większą dostępnością tych tworzyw i znacznym obniżeniem kosztów wytwarzania i przetwarzania spowodowały, że stopy tytanu stają [...]

Ocena możliwości wytapiania tytanu w tyglach ceramicznych

Czytaj za darmo! »

Półwyroby i gotowe wyroby ze stopów tytanu wytwarzane są najczęściej metodami klasycznego topienia i odlewania do postaci wlewków lub odlewów, rzadziej metodami metalurgii proszków. Materiałem wyjściowym do produkcji stopów tytanu jest gąbka tytanowa, złom tytanowy, granulat aluminiowy i tzw. zaprawy - stopy dwu- lub wieloskładnikowe aluminium z innymi składnikami. Metody wytwarzania stopów tytanu bazują głównie na wytapianiu i ewentualnie wielokrotnym przetapianiu rafinującym i homogenizującym prowadzonym w próżni lub w ochronnej atmosferze argonu. Proces topienia prowadzi się w intensywnie chłodzonych wodą tyglach miedzianych, tzw. "zimnych tyglach" lub w tyglach grafitowych, w obydwu przypadkach chronionych przed działaniem ciekłego metalu cienką skorupą zakrzepłego stopu - [...]

 Strona 1  Następna strona »