Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ALEKSANDRA POCZEKAJŁO"

Wpływ SO2 na kinetykę utleniania stali zaworowych w wysokich temperaturach


  Tablica 1. Skład chemiczny badanych stali zaworowych [% wag.] Table 1. The chemical composition of valve steels under discussion [% wt.] Typ stali C Mn Si Cr Ni N W Nb S P Mo Fe X33CrNiMn23-8 0,35 3,3 0,63 23,4 7,8 0,28 0,02 - <0,005 0,014 0,11 bal. X50CrMnNiNbN21-9 0,54 7,61 0,30 19,88 3,64 0,44 0,86 2,05 0,001 0,031 - bal. X53CrMnNiN20-8 0,53 10,3 0,30 20,5 4,1 0,41 - - <0,005 0,04 0,12 bal. 342 Ochrona przed Korozją, vol. 54, nr 6 obecność SO2 w atmosferze powoduje wyraźny wzrost szybkości korozji. Dane te przedstawiono raz jeszcze na rysunku 2 w tzw. układzie parabolicznym, tzn. w postaci kwadratów przyrostów masy próbek odniesionych do ich jednostkowej powierzchni w funkcji czasu reakcji. Z danych tych wynika, że proces korozji stali X33CrNiMn23-8 przebiega w atmosferze zawierającej ślady SO2 zgodnie z prawem parabolicznym. W odróżnieniu jednak od atmosfery czystego powietrza w przypadku obecności SO2 w tej atmosferze obserwuje się okres wstępny (inkubacyjny) trwający około 30 godzin, w którym występują odstępstwa od przebi[...]

Korozja stali zaworowych w atmosferze spalin oleju napędowego zwierającego 10% biokomponentów


  ochrona przed korozja 6/2011 2. Z. Grzesik, S. Mrowec, Z. Jurasz, K. Adamaszek, Ochrona przed Korozją 53, 274-276 (2010). 3. P. Kofstad, High Temperature Corrosion, Elsevier Applied Science, London and New York, 1988. 4. N. Birks and G.H. Meier, Introduction to High temperature Oxidation of Metals, Edward Arnold, 1983. 5. S. Mrowec and T. Werber, Modern Scaling- Resistant Materials, National Bureau of Standards and National Science Foundation, Washington D.C., 1982. 6. S. Mrowec and Z. Grzesik, J. Phys. Chem. Solids 65, 1651-1657 (2004). 344 Ochrona przed Korozją, vol. 54, nr 6 Corrosion of valve steels in combustion gases of diesel oil containing 10 wt. % of bio-components The corrosion of four different steels (X33CrNiMn23-8, X50CrMnNiNbN21-9, X53CrMnNiN20-8 and X55CrMnNiN20-8) in combustion gases of diesel oil containing 10 wt. % of bio-components has been studied under thermal shock conditions. These steels are utilized in the production of valves in diesel engines. It has been found that X33CrNiMn23-8 steel, containing highest concentration of chromium, shows best resistance to corrosion attack in comparison to other steels under investigation. Good corrosion resistance of X33CrNiMn23-8 steel results from the formation on the surface of this material highly protective chromia scale, showing excellent adherence to the steel surface. In the case of remaining three other steels, with lower chrom[...]

 Strona 1