Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Janusz Dembski"

Współczesne wyzwania i rozwiązania stosowane w automatyce dystrybucji DOI:


  Pojawienie się nowych obiektów, takich jak: pojazdy elektryczne i stacje ich ładowania, magazyny energii w rozproszonych lokalizacjach, odnawialne źródła energii OZE, wprowadza zmiany w branży dystrybucji energii elektrycznej zarządzających sieciami dystrybucyjnymi SN/nn. Równolegle i niejako w odpowiedzi na zapotrzebowanie, wdrażane są nowe czynniki umożliwiające regulację parametrów w sieciach. Tymi czynnikami są np. inteligentne liczniki (AMI) czy jednoczesne zwiększenia jakości i ciągłości dostaw energii elektrycznej. Nowe zjawiska zwiększają zapotrzebowanie poszczególnych OSD na znajomość i kontrolę systemu elektroenergetycznego położonego bliżej konsumenta końcowego. OSD w krajach rozwiniętych2) mają już dużo doświadczeń w implementacji systemów telekontroli. Do tej pory kluczowym zagadnieniem dla telekontroli były koszty komunikacji. Obecnie OSD sygnalizują potrzeby wdrożenia sieci komunikacyjnej funkcjonującej niejako równolegle z siecią dystrybucyjną energii elektrycznej. Inteligentne liczniki zainstalowane u użytkowników końcowych muszą komunikować się z OSD, w celu raportowania danych z tych liczników. Analizy zebranych w ten sposób danych pozwalają i ułatwiają zarządzanie siecią dystrybucyjną. Rozwój technologii komunikacyjnych (PLC/BPL, GSM, GPRS, 3G i 4G, światłowody, radio cyfrowe itp.) sprawia, że jest to możliwe nawet w najbardziej odległych miejscach od centrum zbierania danych. Niektóre technologie, np. wykorzystujące transmisję PLC/BPL, umożliwiają używanie sieci SN nie tylko jako sieci zasilającej, ale również jako sieci komunikacyjnej. Technologia ta w niektórych przypadkach umożliwia większą niezależność użytkownika oraz zmniejszenie jego kosztów operacyjnych. Komunikacja w sieciach inteligentnych będzie kombinacją różnych technologii mogących zape[...]

 Strona 1