Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Joanna GMYREK"

Wpływ wolnozmiennego pola magnetycznego na parametry zmienności rytmu zatokowego i uśrednionego EKG wysokiego wzmocnienia u pacjentów z cukrzycą typu 2 i nadciśnieniem tętniczym

Czytaj za darmo! »

W pracy oceniano oddziaływanie wolnozmiennych pól magnetycznych stosowanych w formie magnetoterapii na zachowanie się parametrów zmienności rytmu zatokowego oraz parametrów uśrednionego EKG wysokiego wzmocnienia u 32 pacjentów z cukrzycą typu 2 i nadciśnieniem tętniczym. W trakcie cyklu 15 codziennych zabiegów magnetoterapii obserwowano przywrócenie równowagi układu wegetatywnego poprzez obniżenie nadmiernej aktywności współczulnej oraz redukcję ryzyka powstania późnych potencjałów komorowych, co wskazuje na przydatność magnetoterapii jako metody wspomagającej leczenie farmakologiczne tych chorych. Abstract. In the study the impact of extremely-low-frequency variable magnetic fields applied as magnetotherapy on parameters of heart rate variability and signal averaged electrocardiography was estimated in 32 patients with diabetes type 2 and arterial hypertension. During a cycle of 15 daily magnetotherapy procedures, the restoration of vegetative system balance due to decreasing of excessive sympathetic activity and reduction of risk of creation of late ventricular potentials was observed, that indicates potential usefulness of magnetotherapy as a method assisting pharmacological treatment in those patients. (The impact of ELF magnetic field on parameters of heart rate variability and signal averaged electrocardiography in patients with diabetes type 2 and arterial hypertension). Słowa kluczowe: wolnozmienne pole magnetyczne, zmienność rytmu zatokowego, uśrednione EKG wysokiego wzmocnienia, cukrzyca typu 2, nadciśnienie tętnicze. Keywords: extremely-low-frequency magnetic field, heart rate variability, signal averaged electrocardiography, diabetes type 2, arterial hypertension. Wstęp Cukrzyca typu 2, jest chorobą cywilizacyjną, która stanowi istotny czynnik ryzyka rozwoju miażdżycy, a co za tym idzie także chorób układu sercowo-naczyniowego [1]. Według aktualnych poglądów do istotnych czynników rokowniczych zdarzeń sercowo-naczyniowych, w[...]

 Strona 1