Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"KRZYSZTOF PAŁKA"

Kształtowanie warstw ceramicznych SiO2 i SiO2-TiO2 na tytanie oraz stopie Ti6Al4V

Czytaj za darmo! »

W ostatnich latach perspektywiczny i dynamiczny kierunek rozwoju stanowią prace badawcze związane z podwyższeniem właściwości, trwałości, odporności na korozję tytanu i jego stopów, przez modyfikację składu chemicznego, modyfikację warstwy wierzchniej metalowego podłoża oraz wytwarzanie powłok ceramicznych o korzystnych właściwościach fizyko-chemicznych i mechanicznych [1, 2]. Szczególnie interesujące wydają się być warstwy ceramiczne o ściśle określonej mikrostrukturze, składzie chemicznym i fazowym oraz topografii powierzchni. Znaczenie aplikacyjne w wytwarzaniu warstw na tytanie i jego stopach znajdują głównie metody natryskiwania cieplnego, PVD, CVD oraz metody zol-żel [1, 3, 4]. Interesującym rozwiązaniem materiałowym są warstwy SiO2 i SiO2-TiO2 wytwarzane metodą zol-żel, [...]

 Strona 1