Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"LUDWIK PACTWA"

Studium kopyta i konstrukcji obuwia. Cz. 1 DOI:


  Projektowanie kopyt i obuwia wymaga przygotowania teoretycznego, praktycznego, jak również długoletniego doświadczenia w zawodzie. Moje studium jest wynikiem nabytych przez lata umiejętności, które zdobywałem kolejno w: szkole zawodowej, technikum, na studiach na Politechnice Krakowskiej oraz w Moskiewskim Technologicznym Instytucie Przemysłu Lekkiego - MTIPL. Ukoronowaniem moich zainteresowań obuwniczych było opracowanie metody "Lu -Pac". Kopyto - dusza buta Kopyto jest podstawowym narzędziem pracy projektanta i producenta obuwia. Kopyto o optymalnych liniach i zaokrągleniach nadaje obuwiu elegancki wygląd na nodze użytkownika. Elegancja obuwia została ukształtowana na trójwymiarowej bryle, kopycie - 3D i płaskich elementach dwuwymiarowych. Komfort użytkowania zależy od kształtu kopyta, kt[...]

Studium kopyta i konstrukcji obuwia. Cz. 2 DOI:


  Część 2. obejmie tematy: - szablony kontrolne kopyt [SKK]: - 2/3 długości kopyta w G-4 - grupie damskiej, nr 37 tęgość: F, - na wysokość obcasów: 0-25, 30-45, 50-65, 70-85, 90-105 mm; - wykresy ściółek kopyt [ŚK] na podstawie [SKK] grupy: G-4; - wykresy podłużnych profili kopyt [PP] Grupy-G-4. SKK, ŚK i PP zostało opracowane na podstawie znowelizowanej normy branżowej : BN-73/7781-04 oraz metody opracowanej przez autora: "Lu-Pac" . Tabela 1. Wskaźniki i wymiary SKK, 2/3 długości kopyt grupy G-4 Lp Wyszczególnienie wskaźników Określenie 1 Nazwa grupy - SKK Damskie 2 Numeracja podstawy (nr francuska - sztychowa) 37 3 Długość stopy w mm 245 4 Tęgość stopy - symbol F 5 Szerokość podstawy w przedstopiu [G1-E2] Tabela nr,1/A 6 Szerokość podstawy w pięcie [C1-C2] " 7 Obwód w palcach i podbiciu w mm 224 8 Wysokość obcasa w mm Tabela 1/A Tabela 1/A Wysokość obcasa w mm 0-25 30-45 50-65 70-85 90-105 Szerokość podstawy w przedstopiu [G1 - E2 ] w mm 80 80 77 77 77 Szerok[...]

Studium kopyta i konstrukcji obuwia. Cz. 3 DOI:


  Kopyta, na których prezentuję moje standardowe projekty obuwia we wszystkich grupach wielkościowych, zostały opracowane przy pomocy metody "Lu-Pac", a wykonane przez firmy: Fabello, Tatka i Tarnokop w latach 2005-2010 pod nadzorem słynnego polskiego projektanta - Krzysztofa Lasockiego. Moja długoletnia współpraca z firmą Lasocki zaowocowała opracowaniem metody "Lu-Pac", po przeprowadzeniu kilkuset badań i prób[...]

Geneza powstania i opracowania metody "Lu-Pac" DOI:


  W Polsce w ostatnim pięćdziesięcioleciu miał miejsce ogromny postęp technologiczny w projektowaniu i konstrukcji obuwia. Ukoronowaniem był zakup w 1988 roku programu komputerowego CAD/CAM i uruchomienie go po raz pierwszy w Centralnym Laboratorium Przemysłu Obuwniczego w Krakowie. Program zastępuje stopniowanie klasyczne na pantografie firmy Albeco. Podręcznik Vaclav Budil, czeskiego specjalisty w zakresie konstrukcji obu[...]

Rodzaje obuwia i kroje cholewek DOI:


  W latach 60. ubiegłego stulecia, jako piętnastoletni uczeń Szkoły Zawodowej w Chełmku, byłem na spotkaniu ze słynnym satyrykiem Janem Sztaudyngerem, podczas którego usłyszałem fraszkę: Piękna rzecz robić buty przyjacielu, buty potrzebne wszystkim, poezja niewielu. Stała się ona moim życiowym mottem. Buty są jednym z najważniejszych elementów okrycia wierzchniego człowieka. W nomenklaturze obuwniczej rozróżniamy pięć podstawowych rodzajów obuwia: - przedszkolne; - szkolne; - dziewczęce; - damskie; [...]

Rodzaje kopyta i kroje cholewek. Obuwie dziecięce – cz. II DOI:


  Obuwie w grupach G-1 i G-2 w numeracji od 28 do 35 jest opisane w trzech Polskich Normach: 1. PN-O-91015:2000 - Obuwie dla dzieci do lat 15. Wymagania materiałowe i konstrukcyjne kopyt i obuwia oraz metody badań; 2. PN-O-91055:1987 - Kopyta. Wielkości; 3. PN-O-91010:1987 - Obuwie. Wielkości. Normy te w sposób optymalny zabezpieczają poprawność opracowani[...]

Rodzaje kopyt i kroje cholewek. Obuwie młodzieżowo-męskie DOI:


  Podstawą ubioru i elegancji mężczyzn jest obuwie wykonane ze skór wysokiej jakości i o modnych kopytach. Książę Karol nosi buty wykonane ze skór z zatopionego w 1786 roku u wybrzeży Kornwalii rosyjskiego żaglowca Matta Cathariny. Cena jednej pary takiego obuwia wykonanej przez angielską firmę G. J. Cleverley & Co. wynosi od 2000 do 5000 USD. Pierwszą parę unikalnego obuwia Książę Karol otrzymał od właściciela wód kornwalijskich. Ciekawostką jest, że skóry te były wykonane z reniferów przez garbarzy z carskiej Rosji. Wydobyte z wraka w 1973 r. skóry były w bardzo do[...]

 Strona 1