Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Karina Kocot"

Wpływ dodatku Ce, Cr i/lub Ga do katalizatora Cu/Zn/Zr na syntezę metanolu z ditlenku węgla i wodoru DOI:10.15199/62.2019.1.22


  Wzrost zainteresowania procesem syntezy metanolu jest ściśle związany z wykorzystaniem nadmiaru antropogenicznego ditlenku węgla. Ciągły wzrost emisji CO2 jest spowodowany gwałtownym rozwojem światowej gospodarki, istnieje wiele jego źródeł emisji, m.in. energetyka, ciepłownictwo i przemysł chemiczny. Zagospodarowanie CO2 do syntezy metanolu ma także znaczenie ekologiczne1). Metanol jest ważnym związkiem chemicznym o szerokim zastosowaniu w wielu gałęziach przemysłu. W latach 2010-2017 jego światowa produkcja wzrosła z 50 do ponad 80 mln t2). W przemyśle chemicznym metanol odgrywa ogromną rolę w produkcji szerokiej gamy chemikaliów, m.in. formaldehydu, eteru dietylowgo, kwasu octowego, olefin MTO (methanol-to-olefins) oraz węglowodorów aromatycznych MTA (methanol-to-aromatics)3-5). Ponadto metanol jest jednym z ciekłych "nośników energii", można go przekształcić poprzez rozkład lub parowy reforming w wodór, np. zasilający ogniwa paliwowe6, 7). Pierwszą przemysłową produkcję metanolu uruchomiono w latach dwudziestych XX w. Metanol produkowano w obecności katalizatora chromowo-cynkowego (Cr2O3/ZnO) metodą wysokociśnieniową z gazu syntezowego (mieszaniny H2 i CO). Od lat sześćdziesiątych XX w. metanol produkowany jest metodą niskociśnieniową na katalizatorach miedziowo-cynkowych modyfikowanych chromem (katalizator ICI) lub glinem (katalizator Błasiaka). Surowcem do produkcji metanolu metodą niskociśnieniową jest mieszanina H2 i CO z dodatkiem CO2 nie większym niż 2% ze względu na możliwość dezaktywacji katalizatora8, 9). Synteza metanolu w warunkach przemysłowych jest procesem katalitycznym, prowadzonym w zakresie ciśnień 5-10 MPa i temp. Łukasz Hamryszaka,*, Maria Madej-Lachowskab, Mirosław Grzesika, Karina Kocotc, Małgorzata Ruggiero-Mikołajczykd 134 98/1(2019) Dr Karina KOCOT w roku 2005 rozpoczęła studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego. W 2015 r. obroniła rozprawę doktorską pt. "Mikroekstrak[...]

 Strona 1