Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Chumki Banik"

Emisja lotnych związków organicznych z karbonizowanego paliwa z odpadów DOI:10.15199/62.2019.9.21


  Jednym z nowo rozwijanych kierunków zagospodarowania odpadów jest przekształcanie odpadów organicznych w paliwa o dużej zawartości węgla pierwiastkowego1). W tym celu zaproponowano proces toryfikacji2-5). Wcześniejsze badania potwierdziły uzyskanie skarbonizowanego paliwa CRDF o wartości opałowej 21-26 MJ/kg6-8), w zależności od kaloryczności początkowej frakcji RDF odpadów. W Polsce całkowita roczna produkcja odpadów komunalnych wynosi ok. 12 Pg9), z czego ok. 1,2 Pg jest termicznie wykorzystywane z odzyskiem energii10, 11) w piecach cementowych. Pozostałą część frakcji palnej (ok. 1,4 Pg) poddaje się przekształcaniu termicznemu w spalarniach lub składuje w celu dalszego przetwarzania. Znaczna część frakcji palnej jest poddawana magazynowaniu, co stwarza duże zagrożenie pożarowe. Znaczne masy niezagospodarowanego odpadu stanowią duży potencjał rozwoju technologii toryfikacji odpadów. Jednym ze zidentyfikowanych problemów związanych z toryfikacją odpadów jest potencjalny wpływ CRDF na środowisko poprzez emisję LZO12, 13). Wcześniejsze badania14) wykazały, że z CRDF może być emitowanych ponad 80 LZO, w tym toksyczne pochodne benzenu. Rozwój technologii toryfikacji odpadów wymaga optymalizacji procesu w celu uzyskania możliwie wysokiej kaloryczności CRDF, ale konieczny jest także monitoring emisji LZO z uzyskiwanego CRDF. Z tego względu zaproponowano badania identyfikacyjne emitowanych LZO z CRDF o dużej kaloryczności. Część doświadczalna Materiały Na podstawie badań literaturowych15-24) skomponowano próbkę RDF, w skład której wchodził papier (28,2%), tworzywa sztuczne (47,0%), karton (10,0%), opakowania wielomateriałowe (5,0%), drewno (1,9%), guma (5,6%), tekstylia (2,2%) i odpady kuchenne (0,1%). Ciepło spalania tej próbki wynosiło 31,09 MJ/kg. W celu zapewnienia homogeniczności i czystości użytych materiałów zakupiono je w sklepie. Próbki materiałów przed toryfikacją wysuszono w temp. 105°C przez 24 h w suszarce lab[...]

 Strona 1