Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Monika Żubrowsk a-Sudoł"

Analiza pracy cyrkulacyjnego wirnikowego urządzenia do dezintegracji substratów biologicznych przed procesem fermentacji metanowej z zastosowaniem technik CFD DOI:10.15199/62.2019.9.20


  Proces stabilizacji beztlenowej ma za zadanie zmniejszenie do niezbędnego minimum negatywnego oddziaływania osadów ściekowych na środowisko. Dodatkowo może zostać wykorzystany do produkcji biopaliwa - wysokoenergetycznego gazu fermentacyjnego. Proces dezintegracji ma znaczny wpływ na wzrost wydajności produkcji biogazu podczas procesu fermentacji (nawet do 400 L/kg zredukowanej masy organicznej). Ponadto poprawia stabilizację fermentowanego substratu. Istnieje wiele metod dezintegracji, które klasyfikowane są ze względu na rodzaj wykorzystanego zjawiska i sposób doprowadzenia energii niezbędnej do zniszczenia struktury substratu1, 2). Najczęściej stosowane są metody mechaniczne, chemiczne, biologiczne i termiczne. W artykule przedstawiono jedną z metod mechanicznych, jaką jest dezintegracja kawitacyjna. Jej istotą jest nagła przemiana fazowa czynnika z fazy ciekłej w gazową1, 2). Efekt ten można osiągnąć wprowadzając ciecz w ruch o dużej prędkości, co powoduje zmianę ciśnienia poniżej wartości granicznej dla stanu ciekłego czynnika w danej temperaturze. Lokalne, gwałtowne spadki ciśnienia mogą przekraczać ciśnienie cieczy nawet kilkusetkrotnie3), co prowadzi do powstania pęcherzyków gazu. Na skutek ruchu cieczy, powstałe pęcherzyki gazu przemieszczają się w strefę wyższego ciśnienia ulegając mikroimplozjom o dużej mocy. Zjawisko to jest uważane 98/9(2019) 1443 Fig. 1. Schematic diagram of device Rys. 1. Schemat urządzenia za negatywne w przypadku pracy maszyn przepływowych (np. pomp), gdyż prowadzi do zniszczenia ich wirnika. Jednakże można je wykorzystać np. do zmiany struktury substratów biologicznych znajdujących się w cieczy. Celem prowadzonych badań było opracowanie modeli matematycznych, które umożliwią zrozumienie zjawis[...]

 Strona 1