Wyniki 1-10 spośród 84 dla zapytania: authorDesc:"KAZIMIERZ KUBIAK"

Co z tą innowacyjnością

Czytaj za darmo! »

Ciągle zbyt mało uwagi poświęcamy wdrażaniu innowacji w sferę organizacji i zarządzania, w rozwój systemów informacyjnych i doskonalenie kapitału ludzkiego. Znane są przypadki, gdy mimo zakupu nowych linii produkcyjnych reprezentujących najnowszą myśl techniczną, sprzedaż nie rozwija się, a rynki zbytu gwałtownie się kurczą. Brakuje wiedzy o budowaniu kanałów dystrybucji, dobrych relacji z k[...]

Informacja - ważny instrument zarządzania

Czytaj za darmo! »

Jak ważna jest dobra i w odpowiednim czasie uzyskana informacja przekonujemy się codziennie, podejmując różnorakie decyzje. Wagę informacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem trudno przecenić. Odpowiedni zbiór informacji ułatwia kontakty i współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami. Informacja stanowi o systemie powiązań i wzajemnych relacjach na linii przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo, przedsięb[...]

Kto tu rządzi

Czytaj za darmo! »

We współczesnym świecie mądrzy administratorzy, niezależnie od zajmowanego szczebla drabiny administracyjnej, próbują do procesu zarządzania włączyć czynnik społeczny, czyli mówiąc ludzkim językiem nas, prostych obywateli. Wynika to ze zmniejszenia zakresu działań, dotychczas przypisanych do realizacji administracji państwa. Następuje decentralizacja władzy, to znaczy przekazanie uprawnień wraz z[...]

Wiedza - atrybut konkurencyjności

Czytaj za darmo! »

O poziomie rozwoju gospodarczego, a co za tym idzie, także naszego życia decydują sprawne, kreatywne, przynoszące zysk przedsiębiorstwa. Oznacza to, że nie wszystkie przedsiębiorstwa potrafią oferować produkty, akceptowane przez rynek. O takich organizacjach mówimy, że są niekonkurencyjne. Na konkurencyjność przedsiębiorstwa wpływa splot czynników zewnętrznych jak i wewnętrznych, tkwiących w samym[...]

Wszystko na swoim miejscu?

Czytaj za darmo! »

Gospodarka polska rozwija się niezwykle dynamicznie. Fakt ten nie podlega dyskusji, a jednocześnie wzbudza niemałe zdumienie poza granicami kraju. Rozpędzona gospodarka osiągnęła sześcioprocentowy przyrost Produktu Krajowego Brutto, mimo ciągłych kłótni i swarów na szczytach władzy. Politycy dumnie wypinają piersi , przekonując siebie i innych o swoich zasługach. O polskich przedsiębiorcach i ich[...]

Łódzki klaster włókienniczo-odzieżowy

Czytaj za darmo! »

Aby ułatwić rozważania o możliwości powstania w Łodzi (a także w regionie łódzkim) klastra tekstylno-odzieżowego przypomnijmy klasyczną definicję klastra sformułowaną przez M. Portera. Według niego klaster to " geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji (na p[...]

LORIS TEX, czyli transformacja przemysłu włókienniczo-odzieżowego w regionie łódzkim

Czytaj za darmo! »

Od kilku lat trwają prace zmierzające do przekształcenia przemysłu włókienniczo-odzieżowego w przemysł nowoczesny, wykorzystujący najnowsze osiągnięcia nauki i techniki. W realizację tych zamierzeń zaangażowane są środowiska naukowe uczelni, instytutów, ośrodków badawczo-rozwojowych oraz przedsiębiorcy związani z przemysłem włókienniczo-odzieżowym. Najpełniej treść tych działań zawarta jest w pro[...]

 Strona 1  Następna strona »