Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Piotr M. Skowron"

Molekularne narzędzia monitorowania biotechnologicznych procesów przemysłowych DOI:10.15199/62.2019.7.28

Czytaj za darmo! »

Białko GFP, którego gen sklonowano z genomu meduzy Aequorea victoria, zostało odkryte w 1962 r. przez Shimomura i współpr.1). W organizmie meduzy Aequorea victoria białku GFP towarzyszy bioluminescencyjne białko o charakterze enzymatycznym, złożone z dwóch podjednostek, akworyna, która w obecności jonów Ca2+ emituje niebieskie światło, wzbudzające GFP, które następnie emituje światło zielone. W 1994 r. Chalfie i współpr.2) sklonowali w bakterii Escherichia coli Daria Kreffta, Kamila Homaa, Marta Głębockaa, Olga Nałęcza, Małgorzata Ponikowskaa, Gabriela Jędrzejczakb, Krystyna Seroczyńskab, Justyna Banaszczykb, Piotr M. Skowrona, Joanna Jeżewska-Frąckowiaka,* 98/7(2019) 1169 Mgr inż. Justyna BANASZCZYK w roku 2009 ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej, na kierunku biotechnologia. Obecnie pracuje w firmie GRUPA INCO SA w Dziale Technologicznym na stanowisku zastępca kierownika Działu Technologicznego. Specjalność - chemia gospodarcza. Mgr inż. Gabriela JĘDRZEJCZAK w roku 1997 ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Obecnie pracuje w firmie GRUPA INCO SA na stanowisku dyrektora Zakładu Produkcyjnego. Specjalność - chemia gospodarcza. Mgr inż. Krystyna SEROCZYŃSKA w roku 1977 ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej, na kierunku chemia nieorganiczna i nawozy mineralne. Obecnie pracuje w firmie GRUPA INCO SA na stanowisku Kierownika Działu Technologicznego. Specjalność - chemia gospodarcza. Lek. Małgorzata PONIKOWSKA w roku 2018 ukończyła studia na kierunku lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie pracuje jako lekarz w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Jest doktorantką na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalność - medycyna stylu życia. Table 1. Bacteriological media compositions Tabela 1. Skład podłoży bakteriologicznych LB 10 g peptonu 5 g ekstraktu drożdżowego 10 g chlorku sodu LA 10 g peptonu 5 g eks[...]

 Strona 1