Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Anna Kuczyńska -Łażewska"

Recykling metali z zużytych modułów fotowoltaicznych DOI:10.15199/62.2019.6.14


  Cennymi materiałami możliwymi do odzyskania z powierzchni ogniw krzemowych, obok krzemu, są metale zawarte w metalizacji kontaktu górnego i dolnego. Należą do nich m.in. srebro i miedź. O opłacalności procesu recyklingu decyduje analiza ekonomiczna, która pozwala określić ilość możliwego odzysku z 1 m2 lub 1 kg zużytych modułów. Na podstawie ilości poszczególnych składników w krystalicznych modułach krzemowych1, 2) obliczono, że z 1 m2 modułu można odzyskać ok. 7 g czystego srebra. Z 1 kg samych oczyszczonych ogniw maksymalny uzysk to 14 g srebra, a z 1 t modułów to 0,5 kg czystego produktu. Zysk uzyskany w wyniku sprzedaży wszystkich materiałów odzyskanych w procesie recyklingu z 1 t krzemowych modułów fotowoltaicznych (tabela 1) wynosi ok. 1700 USD. Warto jednak podkreślić, że do wartości tej przy szacowaniu korzyści ekonomicznych należy dodać koszt unikniętej utylizacji odpadów oraz zysk energetyczny powstały w wyniku zawrócenia półproduktów do procesu produkcji modułów fotowoltaicznych. Dostępność na rynku krzemu o wysokiej czystości jest ograniczona, dlatego też materiał półprzewodnikowy odzyskany w procesie recyklingu jest dodatkowo cenny. Powtórne użycie materiałów oszczędza też emisje związane z technologią produkcji modułów fotowoltaicznych. Koszty wszystkich etapów recyklingu 1 t krzemowych modułów fotowoltaicznych to w sumie 2 700 USD (tabela 2). Procesem najbardziej kosztochłonnym jest usunięcie laminatu i szkła. Dzięki dopracowaniu poszczególnych etapów i obniżeniu kosztów recyklingu Table 1. Amount of materials in 1 t of silicon photovoltaic modules taking into account market process3) Tabela 1. Ilość materiałów w 1 t krzemowych modułów fotowoltaicznych z uwzględnieniem cen rynkowych3) Materiał Szkło Al EVA, Tedlar Si Ag Sn Zn Cu Ilość, kg 740 103 101,5 33,5 1,7 1,2 0,7 5,7 Cena, USD 68 1968 18 tys. 460 tys. 19,3 tys. 2685 6158 Table 2. The costs of recycling process of 1 t of silicon photovoltaic modules di[...]

 Strona 1