Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Kornelia M. Batko"

Wpływ polaryzacji stężeniowej i konwekcji swobodnej na właściwości transportowe membrany polimerowej DOI:10.15199/62.2019.11.26


  Transport membranowy jest wykorzystywany w kilku dziedzinach technologii chemicznej i medycznej, w których membrany polimerowe są stosowane jako filtry w procesach separacji substancji1). W rzeczywistych warunkach wydajność procesów separacji zależy od oporu transportu w module membranowym, w tym od polaryzacji stężenia i pola grawitacyjnego. Polaryzacja stężeniowa prowadzi do spontanicznego tworzenia się stężeniowych warstw granicznych po obu stronach 98/11(2019) 1829 Mgr Weronika GAWRYS w roku 2017 ukończyła studia w zakresie zdrowia publicznego na Politechnice Częstochowskiej. W 2015 r. uzyskała uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej o specjalności Hatha Joga w Krajowym Ośrodku Metodyczno-Szkoleniowym Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Toruniu. Jest zatrudniona na stanowisku asystenta w Instytucie Nauk o Zdrowiu i Żywieniu na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Specjalność - nauki o zdrowiu. Dr hab. inż. Wioletta BAJDUR, prof. nadzw. PCz, w roku 1995 ukończyła studia na Wydziale Budownictwa Politechniki Częstochowskiej, kierunek inżynieria sanitarna. W 2001 r. uzyskała stopień doktora nauk chemicznych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego, a w 2012 r. stopień doktora habilitowanego na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej. Ponadto, w 2004 r. ukończyła magisterskie studia uzupełniające na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, gdzie od 2013 r. jest kierownikiem Katedry Systemów Technicznych i Bezpieczeństwa. Specjalność - technologie w ochronie środowiska. membrany, co w konsekwencji zmniejsza siły wywołujące transport membrany2). Warstwy te można ograniczyć przez mechaniczne mieszanie roztworów i przez odpowiednie ustawienie membrany względem wektora grawitacji, co prowadzi do naturalnej konwekcji3). Można to wykonać za pomocą modeli termodynamicznych, których podstawą są równania matematyczne zawierające mierzalne parametry transporto[...]

 Strona 1