Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Marcin Zastempowski"

Wpływ konstrukcji rozdrabniacza bijakowego na skład granulometryczny rozdrabnianego materiału ziarnistego DOI:10.15199/62.2019.9.35

Czytaj za darmo! »

Rozdrabnianie to proces podziału materiału na cząstki przy użyciu zespołów roboczych maszyn pokonujących siły spójności materiału. Wynikiem rozdrabniania jest powstanie cząstek o wymiarach mniejszych od początkowych. Rozdrabnianie materiałów stosuje się w celu zwiększenia pola powierzchni rozdrabnianych cząstek oraz przyspieszenia prędkości takich procesów, jak suszenie, mieszanie, rozpuszczanie, przemieszczanie materiałów oraz ich magazynowanie1, 2). Takie procesy występują powszechnie w przemyśle chemicznym i rolno-spożywczym. Spośród wielu typów rozdrabniaczy3, 4), takich jak śrutowniki tarczowe, śrutowniki walcowe oraz rozdrabniacze bijakowe, najszersze zastosowanie ze względu na efektywność rozdrabniania znalazły rozdrabniacze bijakowe5-7). Efektywność rozdrabniania jest najczęściej określana wydajnością procesu i jednostkowym zużyciem energii. Istniejące obecnie rozwiązania konstrukcyjne rozdrabniaczy bijakowych charakteryzują się dużą energochłonnością rozdrabniania (nawet w niektórych rozwiązaniach konstrukcyjnych do 62 kJ/kg7-9)), w wyniku czego do ich napędu niezbędne jest stosowanie układów o dużych mocach. Celem prowadzonych dotychczas badań nad rozdrabniaczami bijakowymi było przede wszystkim minimalizowanie nakładów energetycznych na realizację procesu rozdrabniania, przy jednoczesnym zachowaniu 1500 98/9(2019) Table 1. Main physical properties of the shredded material Tabela 1. Główne właściwości fizyczne rozdrabnianego materiału Cechy ziarna Wartość średnia Rodzaj zboża/odmiana zboża jęczmień/jare Antek Długość/szerokość/grubość, mm 9,57/3,62/2,59 Średnica zastępcza, mm 3,85 Gęstość usypowa, kg/m3 641,05 Gęstość masy, kg/m3 717,85 Wilgotność względna, % 12,68 Table 2. Statement of the variable independent values Tabela 2. Zestawienie wartości zmiennych niezależnych Wartości zmiennych niezależnych x1 x2 x3 x4 x5 Zmienne niezależne α, ...° 0 35 45 55 s, mm 10 15 20 d, mm 3 5 v, m/s 38 45 52 59 66 d[...]

 Strona 1