Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Anna Szelwicka"

Metody zwiększania aktywności i stabilności enzymów w procesach prowadzonych z udziałem cieczy jonowych DOI:10.15199/62.2018.1.12


  W związku z pojawiającymi się nowymi, restrykcyjnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska1) coraz większy nacisk kładzie się na to, aby procesy przemysłowe były bezpieczne, niskoodpadowe, efektywne energetycznie i spełniały założenia zielonej chemii. Prowadzenie procesów w sposób klasyczny, często przy dużych nakładach energetycznych i surowcowych, z wykorzystaniem znacznych ilości rozpuszczalników, jest coraz mniej uzasadnione ekonomicznie. Intensyfikowane są więc prace nad znalezieniem nowych, bezpiecznych i przyjaznych środowisku, ale jednocześnie efektywnych dróg prowadzenia procesów chemicznych. Przykładem takich rozwiązań są badania nad wykorzystaniem cieczy jonowych jako medium bioprocesów. Opisano procesy prowadzone z wykorzystaniem cieczy jonowych stosowanych zarówno jako rozpuszczalniki, jak i czynniki zwiększające stabilność enzymów. Ciecze jonowe Ciecze jonowe IL (ionic liquids) definiuje się jako związki całkowicie jonowe, o temperaturze topnienia niższej niż 100°C2). Składają się one z organicznego kationu i organicznego lub nieorganicznego anionu Politechnika Śląska, Gliwice Anna Szelwicka, Anna Chrobok* Methods for increasing activity and stability of enzymes in processes carried out in presence of ionic liquids Metody zwiększania aktywności i stabilności enzymów w procesach prowadzonych z udziałem cieczy jonowych DOI: 10.15199/62.2018.1.12 Dr hab. inż. Anna CHROBOK, prof. nadzw. Pol. Śl., w roku 1996 ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W 2001 r. uzyskała stopień doktora nauk technicznych, a w 2011 r. stopień doktora habilitowanego na tym samym wydziale. Obecnie jest zatrudniona na stanowisku prodziekana ds. nauki i współpracy z zagranicą. Specjalność - technologia chemiczna organiczna. Katedra Technologii Chemicznej Organicznej i Petrochemii, Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska, ul. Krzywoustego 4, 44-100 Gliwice, tel.: (32) 237-29-17, fax: (32) 237-10-32, e[...]

Method of ε-caprolactone synthesis by chemo-enzymatic oxidation of cyclohexanone in emulsion DOI:10.15199/62.2019.10.11

Czytaj za darmo! »

Laktony są często wykorzystywane w przemyśle jako monomery do syntezy polilaktonów. Najważniejszy jest ε-kaprolakton stosowany do produkcji włókien syntetycznych, tworzyw sztucznych, folii, farmaceutyków oraz herbicydów. ε‑Kaprolakton ulega polimeryzacji z otwarciem pierścienia i przekształcany jest w poliester (polikaprolakton). Polimer ten ulega rozkładowi w wyniku hydrolizy wiązań estrowych i jest jednym z najważniejszych polimerów biodegradowalnych, stosowanym do produkcji nici i włókien chirurgicznych oraz implantów. Stosowany jest również jako dodatek do tworzyw sztucznych zwiększający ich elastyczność oraz biodegradowalność1, 2). Na skalę przemysłową ε-kaprolakton jest produkowany w procesie utleniania Baeyera i Villigera (BV) cykloheksanonu wg technologii firmy Perstorp lub BASF. W obydwu procesach producenci wykorzystują kwas nadoctowy jako utleniacz. Jest to związek relatywnie drogi oraz na tyle niebezpieczny, że jego transport i składowanie są Magdalena Sitkoa, Anna Szelwickaa, Michał Szmatołab, Andrzej Skwarekc, Lech Schimmelpfennigc, Krzysztof Dziubac, Magdalena Morawiec-Witczakc, Jolanta Iłowskab, Anna Chroboka,* 1588 98/10(2019) Mgr inż. Michał SZMATOŁA - notkę biograficzną i fotografię Autora wydrukowaliśmy w nr. 2/2019, str. 261. Mgr inż. Andrzej SKWAREK - notkę biograficzną i fotografię Autora wydrukowaliśmy w nr. 5/2019, str. 683. zabronione. Z tego względu w firmie Perstorp nadkwas jest otrzymywany w osobnym reaktorze na terenie tego samego zakładu, w którym produkuje się ε‑kaprolakton (rys. 1). Kwas nadoctowy zawiera aż do 45% kwasu octowego dodawanego w celu stabilizacji, który musi zostać zneutralizowany, co generuje duże ilości odpadów3, 4). Fig. 1. Oxidation of cyclohexanone to ε-caprolatone (Perstorp, Warrington, U.K., 15 KTA)3) Rys. 1. Utlenianie cykloheksanonu do ε-kaprolaktonu (Perstorp, Warrington, UK, 15 tys. t/r)3) Firma BASF w celu poprawy bezpieczeńst[...]

 Strona 1