Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Adam Nygard"

Identyfikacja nieprawidłowej eksploatacji kotłów na paliwo stałe DOI:10.15199/62.2019.8.14


  Czystość powietrza ma niezwykle duży wpływ na jakość życia człowieka. Zanieczyszczone powietrze w znacznym stopniu wpływa na zdrowie ludzi. Jest przyczyną chorób układu krwionośnego oraz oddechowego. Największy wpływ zanieczyszczonego powietrza na zdrowie ludzi i zwierząt obserwuje się w rejonach zurbanizowanych oraz przemysłowych. Oceny jakości powietrza dokonuje się na podstawie pomiarów jego zanieczyszczenia ditlenkiem siarki, tlenkiem węgla(II), ditlenkiem azotu, pyłem zawieszonym PM10 oraz PM2,5. Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w pierwszej dziesiątce europejskich miast o najwyższym stopniu zanieczyszczenia powietrza znajduje się aż siedem polskich miast1-3). Przedstawiono pierwszy etap prac mających na celu opracowanie innowacyjnej metody identyfikacji nieprawidłowej eksploatacji urzą- Politechnika Poznańska Adam Nygard*, Jarosław Bartoszewicz, Krzysztof Bieńczak Identification of improper use of heating devices Identyfikacja nieprawidłowej eksploatacji kotłów na paliwo stałe DOI: 10.15199/62.2019.8.14 Dr hab. inż. Jarosław BARTOSZEWICZ, prof. nadzw., w roku 1994 ukończył studia na Wydziale Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechniki Poznańskiej. Jest profesorem w Katedrze Techniki Cieplnej tej uczelni. Specjalność - mechanika płynów, pr[...]

 Strona 1