Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Blanka Klimova"

Potencjalne niebezpieczeństwo migracji metali ciężkich z naczyń ceramicznych do żywności DOI:10.15199/62.2019.12.18


  Ceramika jest jednym z najstarszych materiałów stosowanych przez ludzkość. Jej historia sięga epoki paleolitu, najstarsze odnalezione wyroby datuje się na (29-25) tys. lat p.n.e.1, 2). Obecnie obok szkła, porcelana łącznie z jej tańszymi substytutami, takimi jak porcelit i fajans oraz innymi wyrobami ceramicznymi (kamionka, szkliwione naczynia gliniane) stanowi sporą część zastaw stołowych. Szkliwienie przeprowadza się za pomocą odpowiednich mieszanin (w formie wodnej zawiesiny), którymi pokryta ceramika zostaje powtórnie wypalona, w temperaturze zależnej od rodzaju szkliwa. Dzięki zabezpieczeniu powierzchni szkliwem uzyskuje się wyroby o gładkiej, twardej, błyszczącej i nieprzepuszczalnej dla cieczy i gazów powierzchni3-5). aUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; bUniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie (Słowacja); cUniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; dUniwersytet w Hradec Kralove (Republika Czeska); ePRO.MED.CS Praha a.s. (Republika Czeska) Potential danger of heavy metal migration from porcelain products to food Potencjalne niebezpieczeństwo migracji metali ciężkich z naczyń ceramicznych do żywności DOI: 10.15199/62.2019.12.18 Inż. Marek KOZYRSKI w roku 2018 ukończył studia na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Obecnie jest pracownikiem ds. badań i rozwoju produktu w firmie Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. Specjalność - inżynieria produktów żywnościowych. Dr Wojciech SĄSIADEK w roku 2001 ukończył studia na kierunku chemia środowiska na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Obecnie jest adiunktem w Katedrze Chemii Bioorganicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na Wydziale IP. Specjalność - chemia bioorganiczna. Dr inż. Edyta KUCHARSKA w roku 1995 ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Obecnie jest adiunktem w Katedrze Chemii Bioorganicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na Wydziale IP. Specjalność - chemia [...]

 Strona 1