Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Dariusz Golański"

Właściwości powierzchniowe i strukturalne tytanowej powłoki osadzanej tarciowo na podłożu ceramicznym AlN DOI:10.15199/62.2019.2.5


  W ostatnich latach zastosowanie ceramiki azotowej AlN w przemyśle rośnie i często wymaga wytwarzania trwałych złączy ceramiczno- metalowych1-7). Łączenie ceramik z metalami jest jednym z najtrudniejszych zadań w inżynierii materiałowej. Trudności w spajaniu materiałów wynikają w tym przypadku ze skrajnie odmiennych właściwości fizycznych i chemicznych materiałów ceramicznych i metalowych. Największe niedopasowanie ceramiki i metalu z punktu widzenia powstania połączenia dotyczy przede wszystkim różnych wiązań między atomami w tych materiałach i wynikającej z tego małej zwilżalności powierzchni ceramiki przez większość ciekłych metali. Równie istotne dla właściwości powstałego złącza są skrajnie różne wartości współczynnika rozszerzalności cieplnej i współczynnika przewodnictwa cieplnego. Mechanizm powstawania powłoki polega na plastycznym zacieraniu materiału czoła narzędzia na powierzchni ceramiki. Literatura 98/2(2019) 209 Dr hab. inż. Tadeusz SAŁACINSKI, prof. PW, w roku 1982 ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Warszawskiej (obecnie Wydział Inżynierii Produkcji). W 1992 r. obronił doktorat z obszaru optymalizacji parametrów nastawczych obrabiarek do trudnych geometrycznie powierzchni, zaś w 2004 r. habilitację związaną z symulacją kształtowania i pomiaru powierzchni bocznych zębów stożkowych kół zębatych. Od 2016 r. pełni funkcję kierownika Zakładu Automatyzacji i Obróbki Skrawaniem na Wydziale Inżynierii Produkcji PW. Specjalność - obróbka skrawaniem. Mgr inż. Michał HUDYCZ w roku 2004 ukończył studia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, a 2011 r. na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej w specjalności konstrukcje budowlane. Pracuje w Zakładzie Inżynierii Spajania PW, gdzie zajmuje się problematyką próżniowych technik spajania, w tym łączeniem ceramik z metalami. Specjalność - badania nieniszczące z certyfikatem kompetencji w pię[...]

 Strona 1