Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"KATARZYNA KUBIK"

ANALIZA PROCESU WYTWARZANIA BIMETALOWYCH BLACH CIENKICH DOI:10.15199/67.2018.11.5


  WPROWADZENIE Blachy bimetalowe są powszechnie stosowane m.in. w przemyśle energetycznym, elektronicznym, chemicznym, petrochemicznym jak i okrętowym. Zapotrzebowanie na tego rodzaju wyroby wciąż rośnie ze względu na ich własności. Należy nadmienić, że dość dużym popytem cieszą się wyroby będące połączeniem miedzi i aluminium. Wytwarza się z nich m.in. podkładki cupalowe, łączniki przewodów napowietrznych, bimetalowe końcówki typu HMA itp. Połączenie różnych materiałów w bimetal, pozwala na wykorzystanie właściwości obu metali [1, 3]. Znanych i stosowanych metod do łączenia metali w praktyce jest kilka np.: napawanie, walcowanie w pakietach czy też platerowanie wybuchowe. W pracy opisanej w artykule, do badań zastosowano próbki uzyskane metodą zgrzewania wybuchowego. Metoda ta zapewnia bowiem uzyskanie wysokiej jakości i wytrzymałości złącza [8]. W tym miejscu należy nadmienić, że ludziom wybuch kojarzy się z jego destrukcyjnym działaniem. Okazuje się jednak, że posiada on też i zalety. Wybuch w praktyce wykorzystywany jest w metodzie zgrzewania wybuchowego do łączenia metali i ich stopów. Prowadzone w pracy rozważania, dotyczą blach aluminiowo- -miedzianych, które bardzo często są stosowane w przemyśle energetycznym, elektrycznym i elektronicznym. Do grupy tych wyrobów można zaliczyć tzw. blachy cupalowe złożone z warstwy miedzi oraz warstwy aluminium. Wyroby te często znajdują zastosowanie w elektrotechnice (np. jako wstawki przy łączeniu przewodów energetycznych czy też torów kablowych i radiatorów), w przemyśle chemicznym (elementy aparatury Rys. 1. Przykładowe wyroby z blach bimetalowych Al-Cu: a -podkładki cupalowe, b -blachy cupalowe [9] Fig. 1. Examples of articles of metal Al-Cu bimetal: a - washers cupals, b -plates cupals [9] a b Rudy Metale 2018, R. 63, nr 11 27 chemicznej) oraz w przemyśle okrętowym jako elementy pracujące w wodzie morskiej (rys. 1). Ich szerok[...]

 Strona 1