Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Magdalena Rajczakowska"

Badanie wytrzymałości kompozytu cementowego w podkładach podłogowych z suchych zapraw DOI:10.15199/33.2015.11.34


  O jakości podłogi decydują wszystkie jej warstwy. Izolacyjność akustyczną od dźwięków uderzeniowych zapewnia zwykle warstwa styropianu. Izolację przeciwwilgociową w pomieszczeniach mokrych najlepiej wykonać w dwóch warstwach, na stropie i pod płytkami. O nośności, odporności na obciążenia w głównej mierze decyduje podkład cementowy i znajdująca się pod nim warstwa styropianu układana między rurami CO i innymi przewodami. Od pewnego czasu powszechne stały się podkłady z suchych mieszanek cementowo-piaskowych. Do rzadkości należy wibracyjne ich zagęszczanie. Samo rozłożenie masy i jej zatarcie nie gwarantuje wymaganej wytrzymałości kompozytu. Wartykule przedstawiono wyniki badania wytrzymałości na ściskanie takiego kompozytu pobranego z uszkodzonych podłóg. Pokazano występujące rozrzuty wytrzymałości na ściskanie i rozkład tego parametru na grubości podkładu. Podkreślono brak współpracy podkładu z niestabilną warstwą izolacyjną. Słowa kluczowe: podkłady pod posadzki, wytrzymałość, zagęszczenie, zmienność na grubości.Podkłady stanowią fundament posadzek, na którymmają się bezpiecznie opierać i przejmować obciążenia użytkowe, przyjmowane zwykle o wartości 2,0 kN/m2 lub jako siła skupiona 1,0 kN. Są to obciążenia charakterystyczne, a obliczeniowe wynoszą odpowiednio 3,0 kN/m2 i 1,5 kN. Wcześniej obciążenie wynosiło 1,5 kN/m2 (obciążenie charakterystyczne), a więc obecnie jest o 33% większe. Powinno za tym pójść zwiększenie wymaganej wytrzymałości kompozytu cementowego w podkładach. Oficjalnie nie ma jednak nowych wytycznych, natomiast działania wykonaw[...]

Zastosowanie mikrotomografii komputerowej do oceny ewolucji sieci spękań w materiałach kruchych DOI:10.15199/33.2017.06.16


  Rentgenowska mikrotomografia komputerowa staje się coraz bardziej popularnym narzędziem w geologii i geoinżynierii. Technikę z powodzeniem wykorzystano do weryfikacji porowatości gruntów[4] oraz skał [2, 5]. Zastosowanie geologiczne obejmuje również analizę meteorytów oraz skamieniałości [6]. Ponadto jestwiele publikacji dotyczących mechanizmu zniszczenia w skałach oraz wpływu anizotropii na zniszczenie próbek skalnych (np. [3]). Jakość uzyskanego obrazu zależy od różnic w pochłanianiu promieniowania X przez poszczególne składniki badanego obiektu. W związku z tym, najczęściej analizowana jest morfologia struktury porów. W badaniach, których wyniki prezentowane są wartykule, zastosowano rentgenowskąmikrotomografię wraz z odpowiednią analizą wyników(do opisania rozwoju sieci spękań w próbce materiału skalnego poddanego obciążeniu). Metoda badania Istota badania w mikrotomografie komputerowym polega na matematycznej rekonstrukcji trójwymiarowej mikrostruktury badanego materiału na podstawie serii zdjęć rentgenowskich wykonanych w wysokiej rozdzielczości. Jest to nowoczesna technika, która umożliwia wizualizację wewnętrznej struktury badanego obiektu, dzięki rejestracji przez detektor natężenia promieniowania X emitowanego przez źródło, osłabionego podczas przejścia przez próbkę. Wykorzystuje się t[...]

Wykorzystanie nanoindentacji w sposób sekwencyjny do oceny właściwości strukturalnych materiałów mikroniejednorodnych DOI:10.15199/33.2017.06.17


  Testy nanoindentacji kompozytów takich, jak np. beton czy materiał skalny przeprowadza się celem określenia mechanicznej morfologii ich mikrostruktury. Przez pojęcie mechanicznej morfologii rozumie się przestrzenny rozkład parametrów mechanicznych, np. nanotwardości czy modułu sprężystości, w rozważanym ośrodku [4]. Klasyczny test nanoindentacji polega na wciskaniu sztywnego wgłębnika o znanej geometrii oraz znanych parametrach mechanicznych w badany materiał. Standardowe testy przebiegają zgodnie z następującą procedurą: ciągłe zwiększenie siły aż do ustalonej wartości Fmax, następnie krótki okres, wktórymutrzymuje się zadaną,maksymalną wartość siły, po czym następuje odciążenie realizowane równieżwsposób ciągły. Wprzypadku ośrodków, które charakteryzują się silną niejednorodnością na poziomie mikro, w zależności od ustawienia wgłębnika, testy nanoindentacjimogą prowadzić do różnych wyników (nawet jeśli za każdym razem wgłębnik wciskany jest w jeden ze składników tworzących materiał). Ponadto, jeśli nanoindentacja ma dotyczyć wybranego składnikamikrostruktury, to za każdym r[...]

 Strona 1