Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Bożena Lewicka"

Wpływ techniki i technologii wytwarzania ciasta na objętość uzyskanegopieczywa pszennego

Czytaj za darmo! »

Wytwarzanie ciasta jest jednym z podstawowych procesów w całym cyklu produkcji pieczywa. Zasadniczym jego celem jest połączenie mąki z wodą i pozostałymi składnikami, przewidzianymi recepturą, w jednolitą masę, czyli ciasto. Proces tworzenia ciasta obejmuje szereg etapów, jak dozowanie surowców, mieszenie zaczynów (podmłód, kwasów itp.) i ciast, fermentację półproduktów i ciasta (tzw. prowadz[...]

Wpływ dodatku kwasu askorbinowego na cechy reologiczne ciasta i jakość pieczywa pszennego

Czytaj za darmo! »

Najliczniejszą grupą związków stosowanych w piekarstwie jako polepszacze są substancje utleniające (utleniacze). Do typowych utleniaczy należą: azodikarbonamid, bromiany, cystyna, jodany, kwas askorbinowy, nadborany, nadtlenek wapnia oraz nadsiarczany. Kwas askorbinowy, powszechnie znany jako witamina C, jest najczęściej stosowanym polepszaczem w piekarstwie. Jego stosowanie nie budzi zastrze[...]

Wpływ dodatku kwasu askorbinowego na cechy ciasta i jakość pieczywa pszennego

Czytaj za darmo! »

Kwas askorbinowy, powszechnie znany jako witamina C, jest najczęściej stosowanym polepszaczem w piekarstwie. Dodawany w odpowiedniej ilości poprawia jakość ciasta i chleba.Otrzymywany jest na drodze skomplikowanego procesu biochemicznego z glukozy, nawet z udziałem zmodyfi kowanych genetycznie drobnoustrojów (9). W handlu oferowany jest w formie sproszkowanych lub krystalicznych preparatów o [...]

 Strona 1