Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Stanisław A. Lesiak"

MODELOWANIE TŁUMIENIA SYGNAŁU PRZY TRANSMISJI DO WNĘTRZA BUDYNKÓW DOI:10.15199/59.2018.6.20


  1. WSTĘP Od kilku ostatnich lat w różnych instytucjach międzynarodowych, trwają intensywne prace nad wprowadzeniem nowej generacji systemów ruchomych - 5G (IMT2020, New Generation). Jedną z podstawowych cech nowego systemu ma być zapewnienie dostępu do usług szerokopasmowych wszędzie i w każdym czasie, co oznacza konieczność prognozowania poziomu odbieranego sygnału również wewnątrz budynków (ang. Building Entry Loss - BEL). W ITU-R Study Group 3 "Radiowave Propagation" zadecydowano, że jednym z pilnych zadań jest opracowanie modelu BEL do analiz kompatybilności przyszłych systemów 5G. Model ten powinien być ogólny (ang. "path general"), a więc nie powinien szczegółowo rozpatrywać propagacji "od punktu do punktu" (ang. “site specific"). W odpowiedzi na zobowiązanie nałożone przez ITU-R Task Group 5/1, która w ramach ITU-R ma opracować pełną specyfikację systemu 5G, w ITU-R SG3 prowadzono intensywne prace w ramach Grupy Korespondencyjnej CG 3J-3K-3M-8-BEL. W referacie opisano wkład Wydziału Anten i EMC Orange Polska w prace nad modelem BEL, które doprowadziły do ustanowienia nowego Zalecenia ITU-R P.2109 "Prediction of building entry loss". 2. ZAŁOŻENIA I OBLICZENIA WSTĘPNE BEL pozwala ocenić wartość tłumienia będącego wynikiem propagacji sygnału z nadajnika na zewnątrz budynku do odbiornika umieszczonego wnętrz budynku. Zagadnienie takie jest ważne w planowaniu mobilnych systemów 5G, ponieważ użytkownik oczekuje zapewnienia ciągłej łączności w trakcie wchodzenia do budynku i w jego wnętrzu. Ważne jest zaproponowanie modelu, który[...]

ZABURZENIA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO PRZEZ OBIEKTY METALOWE DOI:10.15199/59.2019.6.34


  1. WSTĘP Metalowe przedmioty zakłócają rozkład pól elektromagnetycznych z powodu odbić, dyfrakcji i rozproszenia. Wpływa to na wyniki pomiarów, a więc na ocenę zgodności z przepisami o ochronie ludzi przed promieniowaniem elektromagnetycznym (PEM), zwłaszcza w bliskim sąsiedztwie takich obiektów. W normie [1] znajduje się stwierdzenie: "Pomiar należy przeprowadzać przy minimalnej liczbie odbić od otoczenia w celu symulacji warunków wolnej przestrzeni". W tabelach B.7 i B.8 [1] dla oszacowania niepewności rozszerzonej podczas pomiaru natężenia pola RF zawarta jest pozycja: "Źródło i środowisko - rozpraszanie z pobliskich obiektów i wpływ ziemi", ale bez wskazań dotyczących spodziewanego poziomu wpływu przedmiotów metalowych na niepewność pomiaru. W referacie rozważono wpływ obecności obiektów metalicznych na wynik pomiaru natężenia pola elektrycznego na dwóch częstotliwościach przeznaczonych dla telefonii komórkowej 2G, 3G, 4G i 5G. Obliczenia wykonano metodą momentów (MoM) zaimplementowaną w pakiecie oprogramowania FEKO. 2. ZAŁOŻENIA Do rozważań przyjęto trzy typy metalowej przeszkody. Na rysunku 1a przedstawiona został metalowa balustrada o wysokości 1,2 m wraz z umieszczoną za nią podłogą ze zbrojon[...]

 Strona 1