Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Jarosław BORODYNKO4"

Próba systemowa uruchomienia bloku cieplnego w Elektrowni Turów jako weryfikacja możliwości wykorzystania Elektrowni Wodnej Dychów w procesie restytucji KSE DOI:10.15199/48.2019.02.06

Czytaj za darmo! »

Konieczność opracowywania szczegółowych planów obrony i odbudowy systemu elektroenergetycznego wynika z realnego zagrożenia awariami systemowymi. Odbudowa systemu po wystąpieniu awarii systemowej uwzględnia podanie napięcia z jednostek pozostających w ruchu, bądź zdolnych do samorozruchu. Istotnym etapem procesu odbudowy systemu, po spełnieniu warunków zawartych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) [1], jest możliwość tworzenia układów wyspowych wokół elektrowni cieplnych, prowadząc w konsekwencji do pracy równoległej maszyn uruchamianych oraz maszyn samostartujących. Scenariusz podania napięcia z elektrowni szczytowopompowej do jednostki wytwórczej elektrowni cieplnej zrealizowano podczas próby systemowej w dniu 10 lipca 2016 r. uruchomienia bloku energetycznego w elektrowni cieplnej Turów (dalej Elektrowni Turów), aktualnie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów, z elektrowni wodnej Dychów (dalej EW Dychów), aktualnie wchodzącej w skład spółki PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział ZEW w Dychowie Celem zrealizowanej próby systemowej było: 1) potwierdzenie możliwości uruchomienia bloku Elektrowni Turów przyłączonego do szyn R-220 kV z wykorzystaniem napięcia i mocy podawanej wydzielonym torem rozruchowym 110 i 220 kV z samostartującej Elektrowni Wodnej Dychów, 2) potwierdzenie możliwości synchronizacji bloku w Elektrowni Turów z torem rozruchowym, 3) potwierdzenie możliwości pracy równoległej jednostek wytwórczych w Elektrowni Turów i EW Dychów obciążonych potrzebami własnymi i pompami w EW Dychów z regulacją częstotliwości i napięcia. Zakres próby systemowej Próba systemowa obejmowała swoim zakresem wykonanie: 1) samostartu EW Dychów, w tym realizację:  zaniku napięcia na szynach rozdzielni potrzeb własnych hydrozespołów i ogólnych EW Dychów,  samostartu hydrozespołu 2GA z wykorzystaniem agregatu prądotwórczego o mocy znamionowej Pn = 200 kW, [...]

 Strona 1