Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Natalia Osiadała"

WYKORZYSTANIE CZUJNIKÓW INERCYJNYCH DO ZDALNEGO MONITOROWANIA AKTYWNOŚCI I PARAMETRÓW ŻYCIOWYCH DOI:10.15199/59.2019.6.76


  Społeczeństwo europejskie starzeje się. Według raportu Komisji Europejskiej [1], przewiduje się wzrost udziału osób w wieku powyżej 65 lat z 18 procent w 2013 do 28 procent w 2060. Wraz z upływem lat, ciało człowieka staje się coraz bardziej podatne na różne schorzenia. Zapewnienie cierpiącym na nie osobom bezpiecznego i komfortowego życia będzie jednym z największych wyzwań stojących przed naszym społeczeństwem. Osoby starsze często wymagają całodobowego monitoringu i opieki. Przeprowadzone badania wykazały, że najkorzystniejsze z punktu widzenia tych osób jest zapewnienie takiej opieki w ich własnych domach [2]. Postępujący rozwój techniki, a zwłaszcza technik Internetu rzeczy, daje możliwości zastosowania zaawansowanych systemów, które pozwalają na zdalne monitorowanie aktywności oraz ocenę stanu zdrowia i dobrostanu osoby starszej. Większość rozwiązań tego typu oferowanych na rynku polega na wykorzystaniu czujników noszonych przez osobę. Ze względu na powodowane niedogodności rozwiązania te często spotykają się z brakiem akceptacji ze strony użytkowników. Z tego powodu prowadzone są intensywne badania nad technikami zdalnego monitorowania i diagnostyki nie wymagałyby zaangażowania osoby monitorowanej. Koncepcja przykładowego systemu do monitorowania aktywności osoby starszej w jej miejscu zamieszkania została przedstawiona na rys.1. Sensory Punkt dostępowy Wi-Fi Rys. 1. Koncepcja przykładowego systemu monitorującego aktywność osoby starszej System składa się z sieci sensorów umieszczonych w meblach, z którymi osoba ma częsty i długotrwały kontakt (np. fotel, krzesło, łóżko) oraz punktu dostępowego Wi-Fi. Czujniki te umożliwiają lokalizację osoby w różnych strefach domu poprzez wykrywanie wykorzystania poszczególnych mebli. W tego typu rozwiązaniach istotna jest uniwersalność czujników i zakres pełnionych przez nie funkcji. Ciekawym rozwiązaniem są czujniki balistokardiograficzne pozwalające zarówno na wykrywanie [...]

 Strona 1