Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Małgorzata Żak-Skwierczyńska"

Fundusze unijne 2007 - 2013

Czytaj za darmo! »

Od kilku lat w mediach wiele miejsca poświęca się ogromnym możliwościom, jakie dla Polski stwarzają fundusze unijne. Są to środki z tzw. nowej perspektywy finansowejwdrażane za pomocą instrumentów określanych mianem programów operacyjnych. Fundusze te wystartowały na początku 2007 r., ale w dalszym ciągu więcej na ich temat mitów i obiegowych opinii niż rzetelnejwiedzy. W głównej mierz[...]

Regulacje prawne i podstawowe dokumenty umożliwiające aplikowanie o fundusze unijne

Czytaj za darmo! »

W artykule omówimy regulacje prawne i podstawowe dokumenty warunkujące skuteczne aplikowanie o fundusze unijne. Brak znajomości tych dokumentów może być przyczyną odrzucenia wniosku. Akty prawne Unii Europejskiej Proces legislacyjny ustanawiający przepisy dotyczące zasad wdrażania funduszy unijnych na lata 2007 - 2013 rozpoczął się w drugiej połowie 2006 r. przyjęciem następujących rozporz[...]

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Czytaj za darmo! »

Wramach ProgramuOperacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) do końca października 2008 r. oceniono przeszło tysiąc wniosków, w ramach których beneficjenci starają się o dofinansowanie projektów o łącznej wartości ponad 11,5 mld zł. Do realizacji przyjęto 107 wniosków z dofinansowaniem ze środków UE ok. 1,5 mld zł. Podpisano 32 umowy o dofinansowanie na łączną wartość unijnego dofinansow[...]

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Czytaj za darmo! »

28 września 2007 r. Komisja Europejska wydała decyzję w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który jest jednym z programów operacyjnych służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007 - 2013 i obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce. Programbędzie finansował tzw. projekty miękkie, a więc związane ze szkoleniami, integracją czy projektami koncepcyjnymi.Wramach programu zostaną sfinansowane samodzielne projekty oraz takie, których wdrażanie jest niezbędne z punktu widzenia realizacji projektów finansowanych w ramach innych programów (tzw. projektów twardych). Mimo bardzo szeroko określonych ram wsparcia można odnieść wrażenie, że nie wszystkie najbardziej potrzebne obszary wsparcia, szcz[...]

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Czytaj za darmo! »

28 września 2007 r. Komisja Europejska wydała decyzję w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który jest jednym z programów operacyjnych służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007 - 2013 i obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce. Programbędzie finansował tzw. projekty miękkie, a więc związane ze szkoleniami, integracją czy projektami koncepcyjnymi.Wramach programu zostaną sfinansowane samodzielne projekty oraz takie, których wdrażanie jest niezbędne z punktu widzenia realizacji projektów finansowanych w ramach innych programów (tzw. projektów twardych). Mimo bardzo szeroko określonych ram wsparcia można odnieść wrażenie, że nie wszystkie najbardziej potrzebne obszary wsparcia, szcz[...]

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Czytaj za darmo! »

1 stycznia 2009 r. minął drugi rok wdrażania programów perspektywy finansowej 2007 - 2013.Wtymczasie beneficjenci złożyli ponad 40 tys. poprawnych projektów, wnioskując o 86,5 mld zł. Zawarto jednak tylko 7,3 tys. umów na łączną wartość dofinansowania 9,7 mld zł. Do refundacji uznano zaledwie 1,1 mld zł. Oznacza to, że podpisano umowy na zaledwie 3,6% dostępnej alokacji. Najsłabiej w statystykach wypada Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Wartość dofinansowania wykazana w zawartych umowach w tym programie wynosi zaledwie 0,08% i nie dokonano jeszcze żadnej płatności na rzecz beneficjentów. Należy jednak zaznaczyć, że program został przyjęty przez Komisję Europejską dopiero 7 grudnia 2007 r. Jest to nie tylko największy z polskich programów operacyjnych, al[...]

 Strona 1