Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej POLAŃSKI Konrad WOJCIECHOWSKI"

The effectiveness of applied treatment in Parkinson disease based on feature selection of motion activities

Czytaj za darmo! »

W pracy zaprezentowano analizę skuteczności stymulacji prądowej jądra niskowzgórzowego oraz leczenia farmakologicznego w chorobie Parkinsona. W tym celu badano właściwości dyskryminacyjne, charakterystycznych cech ruchu. Dla danych kinematycznych przeprowadzono ekstrakcję, a następnie selekcję cech. Zastosowano ranking atrybutów bazujący na entropii i zachłanne przeszukiwanie wspinaczkowe z oceną średniej odległości wewnątrzgrupowej. Uzyskane wyniki wykazują większy wpływ stymulacji prądowej na badane czynności ruchowe. (Skuteczność leczenia w chorobie Parkinsona na podstawie selekcji charakterystycznych cech ruchu). Abstract. The analysis of effectiveness of deep brain stimulation and pharmacological treatment in Parkinson disease is presented. It is based on an examination of discriminative properties of distinctive motion features. The feature extraction and selection of kinematical motion data is carried out. The attribute ranking with entropy based attribute evaluation and greedy hill climbing search with assessment of an average inner class dissimilarity are applied. The obtained results show that deep brain stimulation has greater impact on investigated motion activities. Słowa kluczowe: choroba Parkinsona, pomiar ruchu, selekcja cech, ekstrakcja cech, nadzorowane uczenie maszynowe Keywords: Parkinson diseases, motion capture, feature selection, feature extraction, supervised machine learning Introduction Parkinson’s disease (PD) is a chronic progressive disease, which belongs to the group of motor system disorders. The dysfunction of movement are caused by the loss of dopamine-producing brain cells in the substantia nigra, a region located in the midbrain. Nowadays only symptomatic methods of treatment have been applied, because the reason of cells destruction in substantia nigra is not known. The main motor features of PD are: tremor in hands, arms, legs, jaw and face, rigidity of the limbs and trunk, bradykinesia, impai[...]

 Strona 1