Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"ANNA SZUŁA"

Plastyczność i struktura odkształcanego stopu magnezu AZ31 w stanie po odlaniu oraz po przeróbce plastycznej

Czytaj za darmo! »

W artykule analizowano zmiany mikrostruktury stopu AZ31 odkształcanego na gorąco po odlewaniu oraz w stanie po walcowaniu w funkcji temperatury i odkształcenia. Materiał poddano próbie osiowosymetrycznego ściskania w zakresie temperatury od 200 do 450 °C. Po odkształcaniu próbki oziębiano przez intensywne chłodzenie wodą w celu tzw. "zamrożenia" struktury. Porównano zmiany struktury zachodzące w stopie bezpośrednio po odlaniu i wstępnie przerobionego plastycznie. The structure for die-casting and hot rolling magnesium alloy AZ31 have been analyzed. Alloy samples were subjected to axial-symmetric compression in the range of 250÷400 °C. In order to analyze the processes which take place during deformation, samples after deformation were intensely cooled with water. Structural extermina[...]

KSZTAŁTOWANIE PLASTYCZNE STOPU MAGNEZU AZ31

Czytaj za darmo! »

Wskazano na rosnące zainteresowanie w ostatnich latach stopami magnezu do zastosowań na elementy środków transportu. Podano klasyfikację stopów magnezu do przeróbki plastycznej, metody wytwarzania wyrobów drogą walcowania, wyciskania i kucia oraz wskazano trudności przy realizacji procesów przeróbki plastycznej. W badaniach własnych przedstawiono relacje pomiędzy strukturą, a parametrami odkształcania stopu AZ31. Wskazano na występowanie dwóch mechanizmów odkształcania: poślizgu i bliźniakowania. Podano zależności pomiędzy charakterystykami plastyczności, a parametrem Zenera‐Hollomona. Słowa kluczowe: stopy magnezu, plastyczne kształtowanie, mikrostruktura stopu magnezu PLASTICITY FORMING OF AZ31 MAGNESIUM ALLOY Usage of magnesium alloys constantly increase, especially in the area of automotive industry. Classification of magnesium alloys for forming, production process by rolling, extrusion and forging have been presented. Moreover, the difficulties in magnesium manufacturing have been presented as well. The relations between microstructure and deformation parameters in AZ31 magnesium alloy have been studied. Two main deformation processes: twinning and slipping have been shown. The changes in the plastic characteristics as a function of the Zener‐Hollomon parameter have been presented. Keyword: magnesium alloys, plasticity forming, magnesium alloy microstructure Wprowadzenie Zainteresowanie stopami magnezu na elementy konstrukcyjne dla przemysłu lotniczego sięga okresu lat 40 XX wieku. Spowodowane to było poszukiwaniem materiału, który zmniejszy masę samolotu i może zastąpić stosowane stopy aluminium. W roku 1940 w USA po raz pierwszy skonstruowano samolot Northrop XP‐56, w którym praktycznie wszystkie części narażone na działanie podwyższonej temperatury, wykonano z magnezu i jego stopów [1]. W amerykańskim bombowcu B‐36 zastosowano stopy magnezu o łącznej masie 9 Mg [2], helikopter typu S55 produkcji Wes[...]

Właściwości drutów stalowych stosowanych w endourologii

Czytaj za darmo! »

od prawidłowego rozwiązania problemów technologicznych w zakresie wytwarzania narzędzi i instrumentarium do zabiegów zależy sukces realizowanego leczenia endourologicznego. Powszechnie stosowanymi metodami leczenia endoskopowego są przezskórna nefrolitorypsja i ureterorenoskopia. W pracy przedstawiono charakterystykę drutów prowadzących stosowanych w PCNL i URS. Pomiarów drutów dokonano metodam[...]

 Strona 1