Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Leszek Korusiewicz"

Badania laboratoryjne pełnowymiarowych konstrukcji gruntowo-powłokowych


  Wzrastająca popularność oraz coraz szerszy obszar zastosowania konstrukcji gruntowo-powłokowych z karbowanych powłok metalowych lub z tworzyw sztucznych, szczególnie w budownictwie komunikacyjnym (przepusty, przejścia dla zwierząt, mosty omałej i średniej rozpiętości), implikuje potrzebę prowadzenia badań tego typu obiektów. Badania rozpatrywanych konstrukcji w skali naturalnejmożna podzielić na badania in situ oraz badania laboratoryjne. Te ostatnie są rzadko stosowane ze względu na konieczność zapewnienia odpowiedniego wyposażenia badawczego oraz wystarczającej przestrzeni laboratoryjnej ze względu na rozmiary testowanych konstrukcji. Zaletą badań laboratoryjnych jest przede wszystkimmożliwość różnorodnych zmian parametrów eksperymentu, prowadzenie badań nietypowych czy też przyspieszonych, symulujących rzeczywiste obciążenie obiektu rozłożone w dłuższymczasie. LaboratoriumInstytutu Badawczego Dróg iMostów w Żmigrodzie jest jednym z niewielu na świecie, umożliwiającym badanie omawianych obiektów w skali naturalnej. Prowadzone od kilkunastu lat badania z wykorzystaniem konstrukcji gruntowo- powłokowych można podzielić na dwie kategorie: badania o charakterze czysto naukowym oraz badania o charakterze utylitarnym, prowadzone w ramach procesu aprobacyjnego.Oile te pierwsze nie podlegają generalnie ograniczeniom ze względu na sposób i metodykę prowadzenia badań, o [...]

 Strona 1