Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"2"

The comparison of cooling efficiency of twoo types of nozzles for roll cooling on selected stands in stretch reducing mill DOI:10.15199/24.2018.9.7


  Introduction. Stretch reducing mill (SRW) is a hot rolling mill for manufacturing of seamless tubes. Here, the final tube dimensions and final mechanical properties of hot rolled tubes are achieved after cooling [1-5]. During rolling of tubes in SRW the tubular feedstock (“the hollow") of a moderate length passes several stands with circular or oval rolling gap without using any internal tool. During stretch reducing the diameter and wall thickness of the hollow are changed, depending on the final dimensions. The stretch reducing mill can be used [1-9]: - To extend the production range of tubes of small dimensions, - To produce the tubes with small and medium diameter, - To reduce the production costs. Condition of the rolls in SRW stands are of vital importance for obtaining the final diameter and surface quality of the tube. Thus it is necessary to focus on the surface temperature of the hollow and optimal surface temperature of the rolls. Therefore, decision has been made to optimize the roll cooling process by means of a new set of nozzles with smaller nominal flow rate [1-10]. Methodology and instruments for temperature measurement. When choosing the appropriate methodology of temperature measurement, two basic methods were at our hand: contact and contactless. The contact method proved to be more suitable for measuring the surface temperature of the roll [9-14]. Contactless measurement would be very difficult to use for several reas[...]

Modelowanie i Symulacja Satelitarnych Systemów Radarowych DOI:10.15199/13.2018.3.4


  Firma GMV Polska realizuje wiele projektów, których celem jest opracowania zarówno symulatorów satelitarnych systemów obserwacji powierzchni Ziemi (radarowych, optycznych) oraz narzędzi wykorzystywanych do przetwarzania danych pochodzących z tych systemów. W niniejszym artykule opisano wybrane aspekty realizacji projektów związanych bezpośrednio z symulacją radarowych systemów satelitarnych. W artykule opisano aspekty realizacji projektu BIBLOS, z podziałem na symulatory radarowych systemów pasywnych i aktywnych oraz wybrane aspekty realizacji symulatora instrumentu SCA. BIBLOS-2 Symulatory systemów dedykowanych obserwacji Ziemi tworzone są zwykle na potrzeby jednej misji i wymagają zaangażowania wielu specjalistów oraz poniesienia znacznych kosztów. Celem projektu ARCHEO [7] było skategoryzowanie przeszłych, obecnych i planowanych misji kosmicznych, w celu stworzenia wspólnej architektury dla symulatorów misji. Działania projektowe ARCHEO, następującego po nim projektu BIBLOS [2][15] i BIBLOS-2 [16] mają za zadanie skrócenie czasu projektowania, implementacji i wdrożenia symulatorów wydajności misji, a zatem ograniczenie kosztów potrzebnych na wyprodukowanie jednego symulatora. Prace wykonane podczas trwania ARCHEO, doprowadziły do zdefiniowania czterech bazowych architektur referencyjnych dla symulatorów misji. Zostały one skategoryzowane w następujący sposób: ● Aktywne instrumenty optyczne, ● Aktywne instrumenty mikrofalowe, ● Pasywne instrumenty optyczne, ● Pasywne instrumenty mikrofalowe. W ramach analizy działania symulatorów, zostały wyróżnione także moduły oraz bloki. Moduły odpowiadają ściśle wyodrębnionym częściom symulatora, które mają różne zadania: ● Moduł Geometrii - modeluje wszystkie procesy związane z geometrią satelity a także geometrią obserwowanej sceny. ● Moduł Sceny - modeluje obserwowaną przez satelitę scenę, określa jej parametry. ● Moduł Instrumentu - [...]

 Strona 1