Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Edward Chlebus"

Electropolishing of a stainless steel. Elektropolerowanie stali chromowo-niklowej


  316L stainless steel was electropolished in 3 electrolytes consisting of H2SO4, H3PO4 and org. additives (Et3N, OHCH2CH2OH, (COOH)2, PhNHAc, glycerol) at 55°C and anodic current d. 20 A/dm2. In the Et3N-contg. bath, the roughness Ra was 0.063-0.065 [mikro]m and in the OHCH2CH2OH, (COOH)2 and PhNHAc-contg. bath, 0.091-0.096 [mikro]m. The bath consisting H3PO4 and glycerol (50% by vol.) was efficient only at above 90°C (Ra 0.070 [mikro]m). Badania dotyczyły procesu polerowania elektrolitycznego stali chromowo-niklowej typu 316L (X2CrNiMo17-12-2, 1.4404). Wykazano, że w trakcie elektropolerowania zarówno kąpiele składające się z kwasu siarkowego(VI), ortofosforowego(V) i dodatków organicznych, takich jak trietanoloamina oraz glikol, kwas szczawiowy i acetanilid odznaczają się podobną asymptotyczną charakterystyką obniżenia chropowatości powierzchni w funkcji jednostkowego ładunku elektrycznego, który przepłynął przez układ. W ramach prowadzonych badań dla tych dwóch kąpieli zastosowano temp. 55+-2°C i anodową gęstość prądu 20 A/dm2. W przypadku kąpieli zawierającej trietanoloaminę uzyskano parametr Ra w zakresie 0,063-0,065 [mikro]m, natomiast dla kąpieli zawierającej glikol, kwas szczawiowy i acetanilid 0,091-0,096 [mikro]m. Zbadano również kąpiel do elektropolerowania stali 316L składającą się z kwasu ortofosforowego(V) oraz gliceryny (50% obj.). W kąpieli tej uzyskanie Ra = 0,070[mikro]m po procesie elektropolerowania możliwe było dopiero po zwiększeniu temp. procesu do 90+-2°C. Wyniki badań wykazały, że do zastosowania w przemyśle zalecane jest stosowanie kąpieli pierwszej i drugiej. Austenityczne stale chromowo-niklowe znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle ciężkim, spożywczym oraz w branży medycznej. Stale chromowo-niklowe wyróżniają się dobrą odpornością korozyjną, właściwościami wytrzymałościowymi, ciągliwością, plastycznością, [...]

Chemical treatment of Ti-6Al-7Nb elements produced by powder-bed selective laser melting Chemiczna obróbka powierzchni elementów wytwarzanych metodą selektywnej laserowej mikrometalurgii proszków ze stopu Ti-6Al-7Nb DOI:10.12916/przemchem.2014.1477


  Monolithic and spatial samples of Ti-6Al-7Nb alloy were prepd. by powder-bed selective laser melting and treated in HF and HF+HNO3 baths to improve surface quality and remove loose powder particles trapped in the porous structure of the samples. The HF+HNO3-contg. bath was more efficient (better surface quality, shorter treatment time) than the HF - contg. one. Przeprowadzono badania procesu chemicznej obróbki powierzchni elementów wykonanych ze stopu tytanu Ti-6Al-7Nb. Próbki do badań wykonano z wykorzystaniem technologii selektywnej laserowej mikrometalurgii proszków (SLM). W celu poprawy jakości powierzchni elementów oraz usunięcia niezwiązanych ziaren proszku pozostających na powierzchni próbek wytwarzanych technologiami przyrostowymi, wykonano obróbkę chemiczną w dwóch rodzajach kąpieli. Do przygotowania pierwszej kąpieli wykorzystano 50-proc. kwas fluorowodorowy (1% obj.) i wodę destylowaną, natomiast do drugiej kąpieli 50-proc. kwas fluorowodorowy (1% obj.), 50-proc. kwas azotowy( V) (20% obj.) oraz wodę destylowaną. Ustalono, że dobór kąpieli ma znaczący wpływ na jakość uzyskanej powierzchni, m.in. na zmniejszenie ilości niezwiązanych ziaren proszku oraz wygładzenie powierzchni obrabianych detali. W porównaniu z kąpielą bazującą tylko na kwasie fluorowodorowym, kąpiel zawierająca kwas fluorowodorowy i kwas azotowy(V) dwukrotnie przyspiesza proces obróbki chemicznej. Dodatkowo pozwala na lepsze wygładzenie i dokładniejsze usunięcie ziaren proszku pozostałych na powierzchni wytworzonych elementów po procesie SLM. Właściwości tytanu i jego stopów odróżniają go od innych, konwencjonalnych konstrukcyjnych stopów stali i aluminium. Metal ten, oprócz aluminium i magnezu jest trzecim i równocześnie najcięższym (o gęstości 4,51 kg/cm3) metalem lekkim. Jego stopy są coraz częściej stosowane w przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym, kosmonautyce, sporcie wyczynowym, przemyśle jubilerskim oraz inżynierii biomedycznej1). Ze s[...]

 Strona 1